eğitim sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerAsım Kıraatı: Kûfe'de kıraat imamı olarak meşhur olan İmam Asım'ın okuyuş tarzı.

  terimlerAsli İhtiyaçlar: Kişinin ve ailesinin bir yıllık zorunlu giderleri ihtiyaçları, (Ev, araba, yiyecek, giyecek, sanat aletleri)

  terimlerAsr Suresi: Kuranı Kerimin 3 ayetten oluşan en kısa surelerinden birisi.

  terimlerAsr-ı evvel: Güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğu (fey-i zevâl) hariç, her şeyin gölgesi kendisinin bir misline çıktığı zamana "

  terimlerAsr-ı sâni: Her şeyin gölgesi (fey-i zevâl) hariç, kendisinin iki misline ulaştığı zamana asr-ı sânî denir.

  terimlerAsrı Saâdet: Peygamber (sav)'in peygamberliğinden sonraki döneme verilen isim, mutluluk asrı.

  terimlerAsrı Saadet (Asrısaadet): Hz. Muhammed’in peygamberlik görevini yaptığı ve varlığıyla şereflendirdiği devir. Kur’an-ı Kerim’in indiği, bütün insanlığa rahm

  terimlerAstroloji: Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından ber

  terimlerAşere-i Mübeşşere: Dünyada iken Hz.Peygamber tarafından Cennetle müjdelenen on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir. Bunlar: Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talhâ, Z

  terimlerAşevi: Yoksullara parasız yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane. Lokanta.

  terimlerAşır: Bir dinî tören sırasında veya cemaatle namaz kılınıp dua edildikten sonra okunan Kur'an ayetleri.

  terimlerAşır/Aşir: Bir dinî tören sırasında veya cemaatle namaz kılınıp dua edildikten sonra okunan Kur'an ayetleri.

  terimlerAşûre: Kameri aylardan Muharrem ayının 10. günüdür. Nuh (as)'ın gemisinin tufandan kurtulup Cudi dağına oturduğu gün.

  terimlerAtasözü: Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, darb-ı mesel.

  terimlerAtfetmek: 1- Bir işi veya bir sözü bir kimseye mal etmek, yüklemek, isnat etmek. 2- Yöneltmek, çevirmek.

  terimlerAvret: 1. Gizlenmesi gerekli olan ayıp şey; kadın ve erkeğin cinsel organı. 2. Edep yeri. İnsan bedeninde gösterilmesi ve görülmesi haram olan ye

  terimlerÂyat Namazı: Deprem olduğu, ay ve güneşin tutulduğu vb. durumlarda kılınması gereken iki rekât namaz.

  terimlerAybaşı Hâli: Kadının her ay belirli günlerde özel nitelikli kan görme durumu.

  terimlerAyet: 1- Kur'an-ı Kerim'de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir. Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri. 2- Kuranı Kerim

  terimlerAyetel Kürsi: Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd Menzellezî yeşfeu indeh

  terimlerAyin: Dinî tören, ibadet.

  terimlerAynel Yakin: Gözle görür derecede müşahede ederek bilmek.

  terimlerAyrık: Başkaları, diğerleri.

  terimlerAz Su: Yerden kaynamayan ve kür sudan az miktarda olan su.

  terimlerAzâb: İşlenen günahlar sebebiyle âhirette çekilecek cezâ.

  terimlerAzamet: 1-Ululuk, büyüklük. 2-Gurur. 3- Görkem, gösteriş, heybet.

  terimlerAzami: En büyük, en yüksek, en çok, maksimum.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   3 4 5 6 7 8 9   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın