Oyun Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerCuma Namazı: 1- Cuma günü öğlen vakti, öğlen namazı yerine, en az 5 kişiden oluşan ve sadece cemaatle kılınan iki rekât özel namaz. 2- Cuma günü

  terimlerCüâle: Ödül koymak, örneğin; "Kim bana falan işi yaparsa, ona belli bir ücret vereceğim." diyerek kararını bildirmek. Yani kendisi için yapılan bi

  terimlerCünüp: Kendisinden meni çıkan veya cinsel ilişkide bulunan kimse.

  terimlerCürüm: 1- Günah, suç. 2- Yanlışlık, kusur ve hata.

  terimlerCüz: 1- Bir bütünü oluşturan parçaların her birine cüz denir. Kur’an-ı Kerim’i oluşturan otuz parçanın her birinin adı da cüzdür. He

  terimlerCüz'i İrâde (Cüzi İrade): 1- İnsana verilen sınırlı özgürlük, tercih etme kabiliyeti. 2- İnsana Allah tarafından verilen özgürlük; dileme, tercih etme kabiliyeti

  terimlerCüzi: 1- Az, azıcık, pek az. 2- Tikel.

  terimlerÇaba: Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor.

  terimlerÇare: Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu.

  terimlerÇıhar Yâr-ı Guzin: Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret-i Ebû Bekr, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali (r.anhüm)

  terimlerÇorak: Toprak damlara çekilen, su geçirmeyen killi toprak. Verimli olmayan toprak.

  terimlerDane: Tane.

  terimlerDaru'l Kurra (Darul Kurra): Hz. Muhammed zamanında açılmış bir eğitim kurumu.

  terimlerDaru'n Nedve (Darun Nedve): Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin müzakereler için toplandığı bir yerin adı olup, Kusey İbn-i Kilap tarafından kurulmuştur.

  terimlerDarul Erkam (Daru'l Erkam): Erkam'ın evi, Kâbe yakınında bulunan ve Hz. Muhammed'in merkez olarak kullandığı Erkam adlı sahabenin evi.

  terimlerDarüşşifa: Sağlık yurdu, hastane.

  terimlerDâstân: Destan.

  terimlerDavet: Çağrı, çağırma.

  terimlerDavi: Dava.

  terimlerDedikodu: Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma.

  terimlerDefin: Ölünün kabre gömülmesi.

  terimlerDem: 1- Sözlükte kan anlamına gelen “dem” bir hac terimi olarak, hac ve umre esnasında ibadet maksadıyla veya bir vacibin terki, geciktirilmesi ya d

  terimlerDergâh: Tarikattan olanların barındırdıkları, ikamet ettikleri ve tören yaptıkları yer.

  terimlerDeyim: Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.

  terimlerDidar: Yüz, çehre.

  terimlerDiğerkamlık: Özgecilik.

  terimlerDil: İnsanlar arasında fikirleri, duyguları konuşarak yada yazarak anlatmaya yarayan sözler.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1431

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın