Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Azap:Büyük sıkıntı, eziyet. devam

terimler Azat:1- Serbest bırakmak. 2- Serbest bırakılmış olan. devam

terimler Azim:Bir işteki engelleri yenme kararı. devam

terimler Aziz:1- Ermiş, eren. 2- Sevgide üstün tutulan, muazzez. 3- Mutlak manada üstün olan. devam

terimler Azletmek:Görevden almak, görevden çıkarmak. devam

terimler Azrâil:İnsanların ruhlarını bedenlerinden ayırmakla görevli melektir. devam

terimler Azze ve Celle:Allahü Teâlânın ismini söyleyince, işitince ve yazınca "O, Azîz ve Celîldir (yücedir)" mânâsına sö devam

terimler Ba's:Öldükten sonra dirilmektir. devam

terimler Ba's:1- Diriltme, uykudan uyandırma, topraktan çıkarma, canlandırma, ihya. 2- Peygamber gönderme, el devam

terimler Bağışlama:Affetme. devam

terimler Bağışlamak:1- Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek. 2- Bir mal veya hakkı ka devam

terimler Bağışlanma:Bağışlanmak işi, affedilme. devam

terimler Bağnazlık:Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumu, taassup. devam

terimler Bahira:Peygamber (sav)'in amcası Ebu Taliple beraber yaptığı seyahatte onun son peygamber olduğunu anlaya devam

terimler Bâin Talâk:Kocanın (iddet süresi dolmadan önce bile, ancak yeni bir nikâh ve mihr tayini ile boşadığı hanımın devam

terimler Bakara Suresi:Bakara Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İçindeki 286 ayetle Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık devam

terimler Baki:1-Sürekli. 2-(Yüce Allah için) Sürekli, ebediyen, sonsuza dek yaşayacak olan. devam

terimler Balaban Ağa Mescidi:İstanbul'da eski Bizans yapısından çevrilmiş mescid. devam

terimler Balaban Han:Balaban Han es-Sultânü'l-a'zam Gıyâsü'd-dünyâ ve'd-dîn Uluğ Han Ebü'l-Muzaffer Balaban (ö. 686 / 1 devam

terimler Balaban İskelesi:Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan eski ticaret yolunun Üsküdar'daki iskelesi. devam

terimler Baliğ:Belli bir çağa ulaşmak veya belli bir takım vasıflara sahip olmak sonucu dinî hükümlerden sorumlu devam

terimler Basar:Âletsiz ve şartsız olarak, gizli ve âşikâr (açık) her şeyi görmesi mânâsına, Allahü teâlânın sübût devam

terimler Basiret:Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık. devam

terimler Batıl:Rükünlerini veya şartlarını büsbütün veya kısmen kendisinde toplamayan herhangi geçersiz bir ibade devam

terimler Batıl İnanç:Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı, boş inanç. devam

terimler Bâtın:Gizli demektir. devam

terimler Bayrak:Bayrak bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın