Oyun Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerAzap: Büyük sıkıntı, eziyet.

  terimlerAzat: 1- Serbest bırakmak. 2- Serbest bırakılmış olan.

  terimlerAzim: Bir işteki engelleri yenme kararı.

  terimlerAziz: 1- Ermiş, eren. 2- Sevgide üstün tutulan, muazzez. 3- Mutlak manada üstün olan.

  terimlerAzletmek: Görevden almak, görevden çıkarmak.

  terimlerAzrâil: İnsanların ruhlarını bedenlerinden ayırmakla görevli melektir.

  terimlerAzze ve Celle: Allahü Teâlânın ismini söyleyince, işitince ve yazınca "O, Azîz ve Celîldir (yücedir)" mânâsına söylenilen ve yazılan saygı ifâdesi.

  terimlerBa's: Öldükten sonra dirilmektir.

  terimlerBa's: 1- Diriltme, uykudan uyandırma, topraktan çıkarma, canlandırma, ihya. 2- Peygamber gönderme, elçi seçme. 3- Kıyametten sonra İsrafil'in

  terimlerBağışlama: Affetme.

  terimlerBağışlamak: 1- Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek. 2- Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek.

  terimlerBağışlanma: Bağışlanmak işi, affedilme.

  terimlerBağnazlık: Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumu, taassup.

  terimlerBahira: Peygamber (sav)'in amcası Ebu Taliple beraber yaptığı seyahatte onun son peygamber olduğunu anlayan rahibin ismi.

  terimlerBâin Talâk: Kocanın (iddet süresi dolmadan önce bile, ancak yeni bir nikâh ve mihr tayini ile boşadığı hanımına dönebileceği ve) hanımını boşadık

  terimlerBakara Suresi: Bakara Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İçindeki 286 ayetle Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 1/12'sini oluşturur. Bakara Suresi Kur'an-ı

  terimlerBaki: 1-Sürekli. 2-(Yüce Allah için) Sürekli, ebediyen, sonsuza dek yaşayacak olan.

  terimlerBalaban Ağa Mescidi: İstanbul'da eski Bizans yapısından çevrilmiş mescid.

  terimlerBalaban Han: Balaban Han es-Sultânü'l-a'zam Gıyâsü'd-dünyâ ve'd-dîn Uluğ Han Ebü'l-Muzaffer Balaban (ö. 686 / 1287) Delhi Türk Sultanlarından

  terimlerBalaban İskelesi: Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan eski ticaret yolunun Üsküdar'daki iskelesi.

  terimlerBaliğ: Belli bir çağa ulaşmak veya belli bir takım vasıflara sahip olmak sonucu dinî hükümlerden sorumlu tutulan erkek ve kız.

  terimlerBasar: Âletsiz ve şartsız olarak, gizli ve âşikâr (açık) her şeyi görmesi mânâsına, Allahü teâlânın sübûtî sıfatlarından biri Allahü t

  terimlerBasiret: Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık.

  terimlerBatıl: Rükünlerini veya şartlarını büsbütün veya kısmen kendisinde toplamayan herhangi geçersiz bir ibadet ve muameledir. Bir özür bulunmaksızı

  terimlerBatıl İnanç: Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı, boş inanç.

  terimlerBâtın: Gizli demektir.

  terimlerBayrak: Bayrak bir milletin bağımsızlığının sembolüdür.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   4 5 6 7 8 9 10   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın