Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Kutsal:1. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. 2. Tapınılacak ve devam

terimler Kutsal Kitap:Allah'ın peygamberlerine gönderdiği kitaplar. devam

terimler Kutsi Hadis:Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)'e anlam bakımından Allah (c.c.)'e ait olan hadislere verile devam

terimler Küçük Hades:Abdesti bozan şeyler; idrar, gaita, yellenmek, uyumak, aklı gideren şeyler, istihaze ve gusül gere devam

terimler Külfet:Zahmet, sıkıntı, zorluk, zorlu iş. devam

terimler Külli İrade:Allah'ın sonsuz ve sınırsız iradesine verilen isim. devam

terimler Külliye:Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. ya devam

terimler Kültür:Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde ortaya çıkan bütün maddi ve manevi değerler ile bunların devam

terimler Künye:1- Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği gibi özelliklerini gösteren kayıt. 2- Bu ö devam

terimler Kür Su:Uzunluğu, genişliği ve derinliğinden her biri üç buçuk karış ölçeğinde olan bir alanı dolduracak m devam

terimler Kürsü:Camilerde vaizlerin Cuma, bayram veya önemli günlerde cemaati bilgilendirmek için konuşma yaptığı devam

terimler Lala:Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse. (Erkeke Lala: Mürebbi, Kadın Lala: Mürebbiye) devam

terimler Lânet:Allah'ın merhametinden mahrum olma durumu. devam

terimler Lâşe (Leş):Kendiliğinden ölen ya da İslâmî usûllere göre kesilmeyen hayvan. devam

terimler Layık olmak:Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olmak; uygun olma devam

terimler Lâzım:Lüzumlu olan, gerekli, gereken. devam

terimler Lâzımî:Kalıcı, devamlı olan. devam

terimler Letafet:İncelik, latiflik, hassasiyet. devam

terimler Levh-i mahfuz:Olmuşların ve olacakların, zamandaki bütün anların ve mekandaki bütün varlıkların, kısacası, her ş devam

terimler Levhi Mahfuz:Korunmuş levha; Allahü Telalanın takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, nasıl olduğu bizce bili devam

terimler Lîn:Yumuşak olmak. devam

terimler Livâ-i Hamd:Hamd (şükür) sancağı. Kıyâmet gününde, canlılar dirilip, Arasat meydanında toplanınca, Allahü teâl devam

terimler Liyakat:1- Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. 2- Kifayet. devam

terimler Lokman (a.s.):Kuranı Kerimde ismi geçen oğluna öğütleri ve ahlaki, tıbbi sözleri ile tanınan Allah'ın veli kulla devam

terimler Lukata:1-Buluntu maldır. 2- Yolda veya başka bir yerde bulunup da, sâhibi bilinmeyen mal. devam

terimler Lütuf:Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet. devam

terimler Maaz-Allah:"Allahü teâlâya sığınırım" mânâsına, tehlikeli, zararlı ve istenmeyen durumlardan korunmak için sö devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın