Eğitim Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimler Kutsal:1. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. 2. Tapınılacak ve devam

  terimler Kutsal Kitap:Allah'ın peygamberlerine gönderdiği kitaplar. devam

  terimler Kutsi Hadis:Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)'e anlam bakımından Allah (c.c.)'e ait olan hadislere verile devam

  terimler Küçük Hades:Abdesti bozan şeyler; idrar, gaita, yellenmek, uyumak, aklı gideren şeyler, istihaze ve gusül gere devam

  terimler Külfet:Zahmet, sıkıntı, zorluk, zorlu iş. devam

  terimler Külli İrade:Allah'ın sonsuz ve sınırsız iradesine verilen isim. devam

  terimler Külliye:Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. ya devam

  terimler Kültür:Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde ortaya çıkan bütün maddi ve manevi değerler ile bunların devam

  terimler Künye:1- Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği gibi özelliklerini gösteren kayıt. 2- Bu ö devam

  terimler Kür Su:Uzunluğu, genişliği ve derinliğinden her biri üç buçuk karış ölçeğinde olan bir alanı dolduracak m devam

  terimler Kürsü:Camilerde vaizlerin Cuma, bayram veya önemli günlerde cemaati bilgilendirmek için konuşma yaptığı devam

  terimler Lala:Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse. (Erkeke Lala: Mürebbi, Kadın Lala: Mürebbiye) devam

  terimler Lânet:Allah'ın merhametinden mahrum olma durumu. devam

  terimler Lâşe (Leş):Kendiliğinden ölen ya da İslâmî usûllere göre kesilmeyen hayvan. devam

  terimler Layık olmak:Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olmak; uygun olma devam

  terimler Lâzım:Lüzumlu olan, gerekli, gereken. devam

  terimler Lâzımî:Kalıcı, devamlı olan. devam

  terimler Letafet:İncelik, latiflik, hassasiyet. devam

  terimler Levh-i mahfuz:Olmuşların ve olacakların, zamandaki bütün anların ve mekandaki bütün varlıkların, kısacası, her ş devam

  terimler Levhi Mahfuz:Korunmuş levha; Allahü Telalanın takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, nasıl olduğu bizce bili devam

  terimler Lîn:Yumuşak olmak. devam

  terimler Livâ-i Hamd:Hamd (şükür) sancağı. Kıyâmet gününde, canlılar dirilip, Arasat meydanında toplanınca, Allahü teâl devam

  terimler Liyakat:1- Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. 2- Kifayet. devam

  terimler Lokman (a.s.):Kuranı Kerimde ismi geçen oğluna öğütleri ve ahlaki, tıbbi sözleri ile tanınan Allah'ın veli kulla devam

  terimler Lukata:1-Buluntu maldır. 2- Yolda veya başka bir yerde bulunup da, sâhibi bilinmeyen mal. devam

  terimler Lütuf:Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet. devam

  terimler Maaz-Allah:"Allahü teâlâya sığınırım" mânâsına, tehlikeli, zararlı ve istenmeyen durumlardan korunmak için sö devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın