Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerKutsal: 1. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. 2. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen.

  terimlerKutsal Kitap: Allah'ın peygamberlerine gönderdiği kitaplar.

  terimlerKutsi Hadis: Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)'e anlam bakımından Allah (c.c.)'e ait olan hadislere verilen ad.

  terimlerKüçük Hades: Abdesti bozan şeyler; idrar, gaita, yellenmek, uyumak, aklı gideren şeyler, istihaze ve gusül gerektirmeyen şeyler.

  terimlerKülfet: Zahmet, sıkıntı, zorluk, zorlu iş.

  terimlerKülli İrade: Allah'ın sonsuz ve sınırsız iradesine verilen isim.

  terimlerKülliye: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü.

  terimlerKültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde ortaya çıkan bütün maddi ve manevi değerler ile bunların ortaya çıkarmada, sonraki nesillere ilet

  terimlerKünye: 1- Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği gibi özelliklerini gösteren kayıt. 2- Bu özelliklerin yazılı olduğu bilezik, kolye

  terimlerKür Su: Uzunluğu, genişliği ve derinliğinden her biri üç buçuk karış ölçeğinde olan bir alanı dolduracak miktardaki su; 377 kilo 419 gram ağırl

  terimlerKürsü: Camilerde vaizlerin Cuma, bayram veya önemli günlerde cemaati bilgilendirmek için konuşma yaptığı yer.

  terimlerLala: Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse. (Erkeke Lala: Mürebbi, Kadın Lala: Mürebbiye)

  terimlerLânet: Allah'ın merhametinden mahrum olma durumu.

  terimlerLâşe (Leş): Kendiliğinden ölen ya da İslâmî usûllere göre kesilmeyen hayvan.

  terimlerLayık olmak: Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olmak; uygun olmak.

  terimlerLâzım: Lüzumlu olan, gerekli, gereken.

  terimlerLâzımî: Kalıcı, devamlı olan.

  terimlerLetafet: İncelik, latiflik, hassasiyet.

  terimlerLevh-i mahfuz: Olmuşların ve olacakların, zamandaki bütün anların ve mekandaki bütün varlıkların, kısacası, her şeyin yazılı bulunduğu bir İlâhî m

  terimlerLevhi Mahfuz: Korunmuş levha; Allahü Telalanın takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, nasıl olduğu bizce bilinmeyen ve her türlü tesirden korunmuş l

  terimlerLîn: Yumuşak olmak.

  terimlerLivâ-i Hamd: Hamd (şükür) sancağı. Kıyâmet gününde, canlılar dirilip, Arasat meydanında toplanınca, Allahü teâlâ tarafından Peygamber efendimize ih

  terimlerLiyakat: 1- Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. 2- Kifayet.

  terimlerLokman (a.s.): Kuranı Kerimde ismi geçen oğluna öğütleri ve ahlaki, tıbbi sözleri ile tanınan Allah'ın veli kullarından.

  terimlerLukata: 1-Buluntu maldır. 2- Yolda veya başka bir yerde bulunup da, sâhibi bilinmeyen mal.

  terimlerLütuf: Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet.

  terimlerMaaz-Allah: "Allahü teâlâya sığınırım" mânâsına, tehlikeli, zararlı ve istenmeyen durumlardan korunmak için söylenen bir söz.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   27 28 29 30 31 32 33   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın