Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerHaşa (Hâşâ): Bir durum veya davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatan bir söz. Dine aykırı görülen bir ihtimalden söz edilirken asla, katiyen, ke

  terimlerHaşimoğulları: Hz. Peygamberin kabile ve sülâlesine verilen ad.

  terimlerHaşir: 1- Toplanma, bir araya gelme. 2- Bütün canlıların öbür dünyada yeniden diriltilerek "mahşer" denilen yerde Dünya'daki yaptıklarının

  terimlerHaşr: 1- Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır. 2- İkinci surdan sonra Allah’ın insanları hesaba

  terimlerHaşyet: Korku demektir.

  terimlerHat: Çizgi, sınır çizgisi, güzel yazı.

  terimlerHatemü’n-Nebiyyin: Peygamberlerin sonuncusu demektir.

  terimlerHatim: Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir.

  terimlerHatim: Kâ’be’nin kuzeyinde Rükn-i Irâkî ile Rükn-i Şâmî arasındaki batı duvarının karşısında, yerden 1 m yükseklikte 1.5 m kalınlığında

  terimlerHattat: Hat sanatıyla uğraşan kişi.

  terimlerHavaici asliye: Bir insanın ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaç maddelerine denir.

  terimlerHavale: Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakmak, ısmarlamak. Borcun bir zimmetten başka bir zimmete intikal etmesi. Borçlu kimsenin alacaklıyı, a

  terimlerHavali: Yöre.

  terimlerHavari: Hz. İsa’nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri.

  terimlerHavra: Yahudilerin ibadet ettikleri yer.

  terimlerHayâ: Hoş karşılanmayan bir söz veya davranıştan dolayı kişinin Allah'a ve insanlara karşı mahcubiyet ve üzüntü duyması, utanması, insanı k

  terimlerHayber: Medine'nin kuzeybatısında verimli toprakları ile ünlü bir yer adı, Hayber Savaşı'ndan önce Yahudiler oturuyordu. Daha sonra Müslümanların

  terimlerHayber Savaşı: 628 tarihinde yahudilerle yapılan savaş.

  terimlerHayır: 1-Hayır, Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir. 2-İyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım. 3-İyi, hay

  terimlerHayırsever: Yoksullara, düşkünlere, iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever.

  terimlerHayız: Kadının rahminden bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın belirli günler içinde gelen kandır. Buna âdet hâli de denir. Görülen

  terimlerHayız Kadın: Âdet gören kadın.

  terimlerHaysiyet: Değer, saygınlık, itibar.

  terimlerHazini: On ikinci yüzyılda Türkistan’da yetişen Hazini, yerçekimi ve terazilerle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Hazini, Newton’dan

  terimlerHazret: Peygamberlerin ve İslami şahsiyetlerin isimlerinin başına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Kısaltılmışı (Hz.) şeklindedir.

  terimlerHazreti (Hz): Zât mânâsına hürmet ve saygı ifâdesi.

  terimlerHediye (Veya Defin Gecesi) Namazı: Ölen kimse için, gömüldüğü günün ilk gecesi kılınan iki rekât namaz.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1431

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın