eğitim sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerHadis: 1-Hz.Peygamberin sözleri veya O'nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir. 2-Bu söz ve davranışları inceleyen bilim.

  terimlerHadîs-i Şerif: Peygamber (sav)' in sözlerine verilen isim.

  terimlerHadr: Süratli ve çabuk olmak. Kur'an'ı okuyuş şekillerinden biri.

  terimlerHafaza Melekleri: Allah Tealanın izniyle insanları kazalardan belalardan korumakla görevli melekler, bir rivayete göre Kirâmen Kâtibîn meleklerinin diğer adı.

  terimlerHafazan Allah (Hafazanallah): "Allah bizi her türlü beladan, felaketten ve kazalardan koruyup esirgesin." anlamında dua cümlesi.

  terimlerHafazanallah: "Allah Korusun" demektir.

  terimlerHafız: Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ezbere bilen kişiye hafız denir. Peygamberimize Kur'an-ı Kerim ayetleri birer birer indikçe inananlar bu aye

  terimlerHafî: Gizli, saklı.

  terimlerHaham: Yahudi din adamı.

  terimlerHak: 1-Adalet. 2-Adaletin, hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç. 3-Geçmiş ve harcanmış emek.

  terimlerHalef: Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse.

  terimlerHalife: 1. Birinin yerine geçen, vekil; vekili olduğu kişi adına görev yapan kimse. 2. Allah’ın emir ve yasaklarının muhatabı olan üstün varl

  terimlerHalik: Yaratıcı.

  terimlerHalime: Peygamber (sav)'in süt annesi.

  terimlerHalvet: 1. Dinen evlenmelerinde bir sakınca olmayan bir erkekle bir kadının bir yerde üçüncü bir şahıs olmadan baş başa kalmaları. 2. Nikâh ya

  terimlerHamiyet: 1. Aile, namus, şeref, din, vatan gibi üstün değerlere yönelik saldırılar karşısında öfkelenme. 2. Utanç verici işleri yapmaktan kaç

  terimlerHamraul Eset (Hamrau'l Eset): Medine'nin güneyinde bir yer adı, Hz Peygamber Uhud Savaşı'ndan sonra takip için gittiği yer.

  terimlerHanif: İslamiyet'ten, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin peygamberliğinden önce Allahın birliğine inanan ve ona ortak koşmayan, Arabistan'da putlara tapmay

  terimlerHanut: Ölen kimsenin alnına, ellerinin içine, dizlerinin kapağına ve ayak baş parmaklarının ucuna kâfur sürmek.

  terimlerHaraç: 1. Ücret, mükâfat. 2. Ticari mallardan alınan gümrük veya pazar vergisi. 3. Tarihte gayrimüslimlerden alınan ve miktarı şartlara gör

  terimlerHaram: Bir şeyin yapılması, kullanılması ve yenilip içilmesinin İslam dininde kesin bir delille yasaklanmış olmasıdır. Haramın yapılmamasından

  terimlerHaram Aylar: İslamiyet'ten önce savaşılması yasak olan, (zilkade, zilhicce, muharrem, recep) aylarına denir.

  terimlerHarem: 1. Korunan yer, korunan şey, yasak bölge. 2. Herkesin girmesine izin verilmeyen, saygıdeğer ve kutsal yer. 3. Hac ve umre için ihrama giril

  terimlerHarem Bölgesi: Sözlükte yasak bölge anlamına gelen "Harem Bölgesi" Mekke ve çevresine verilen bir isimdir. Mekke ve çevresine bu ismin verilmesi, zararlılar

  terimlerHaremeyn: 1. Müslüman olmayanların girmesi dinen yasak olan iki şehir; Mekke ve Medine. 2. Mekke’de bulunan Kâbe ile Medine’de Hz. Peygamber’in ka

  terimlerHaremi Şerif (Harem-i Şerif): Kafir ve müşriklerin girmesi Kur'an'da yasaklanmış olan Kâbe ve civarı.

  terimlerHarizmi: D.Ö. 780-850 9. yüzyılda Hârizmide dünyaya geldiği için Hârizmi adıyla anılan ünlü bilim adamı, matematik, astronomi ve coğrafya alanla

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın