Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Hadis:1-Hz.Peygamberin sözleri veya O'nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir. 2-Bu söz ve davr devam

terimler Hadîs-i Şerif:Peygamber (sav)' in sözlerine verilen isim. devam

terimler Hadr:Süratli ve çabuk olmak. Kur'an'ı okuyuş şekillerinden biri. devam

terimler Hafaza Melekleri:Allah Tealanın izniyle insanları kazalardan belalardan korumakla görevli melekler, bir rivayete gö devam

terimler Hafazan Allah (Hafazanallah):"Allah bizi her türlü beladan, felaketten ve kazalardan koruyup esirgesin." anlamında dua cümlesi. devam

terimler Hafazanallah:"Allah Korusun" demektir. devam

terimler Hafız:Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ezbere bilen kişiye hafız denir. Peygamberimize Kur'an-ı Kerim a devam

terimler Hafî:Gizli, saklı. devam

terimler Haham:Yahudi din adamı. devam

terimler Hak:1-Adalet. 2-Adaletin, hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç. 3-Geçmiş ve harca devam

terimler Halef:Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse. devam

terimler Halife:1. Birinin yerine geçen, vekil; vekili olduğu kişi adına görev yapan kimse. 2. Allah’ın emir ve devam

terimler Halik:Yaratıcı. devam

terimler Halime:Peygamber (sav)'in süt annesi. devam

terimler Halvet:1. Dinen evlenmelerinde bir sakınca olmayan bir erkekle bir kadının bir yerde üçüncü bir şahıs olm devam

terimler Hamiyet:1. Aile, namus, şeref, din, vatan gibi üstün değerlere yönelik saldırılar karşısında öfkelenme. devam

terimler Hamraul Eset (Hamrau'l Eset):Medine'nin güneyinde bir yer adı, Hz Peygamber Uhud Savaşı'ndan sonra takip için gittiği yer. devam

terimler Hanif:İslamiyet'ten, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin peygamberliğinden önce Allahın birliğine inanan ve o devam

terimler Hanut:Ölen kimsenin alnına, ellerinin içine, dizlerinin kapağına ve ayak baş parmaklarının ucuna kâfur s devam

terimler Haraç:1. Ücret, mükâfat. 2. Ticari mallardan alınan gümrük veya pazar vergisi. 3. Tarihte gayrimü devam

terimler Haram:Bir şeyin yapılması, kullanılması ve yenilip içilmesinin İslam dininde kesin bir delille yasaklanm devam

terimler Haram Aylar:İslamiyet'ten önce savaşılması yasak olan, (zilkade, zilhicce, muharrem, recep) aylarına denir. devam

terimler Harem:1. Korunan yer, korunan şey, yasak bölge. 2. Herkesin girmesine izin verilmeyen, saygıdeğer ve devam

terimler Harem Bölgesi:Sözlükte yasak bölge anlamına gelen "Harem Bölgesi" Mekke ve çevresine verilen bir isimdir. Mekke devam

terimler Haremeyn:1. Müslüman olmayanların girmesi dinen yasak olan iki şehir; Mekke ve Medine. 2. Mekke’de bulun devam

terimler Haremi Şerif (Harem-i Şerif):Kafir ve müşriklerin girmesi Kur'an'da yasaklanmış olan Kâbe ve civarı. devam

terimler Harizmi:D.Ö. 780-850 9. yüzyılda Hârizmide dünyaya geldiği için Hârizmi adıyla anılan ünlü bilim adamı, m devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın