Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Hasbünallah:"Allah bize yeter!" anlamında Allah’tan sabır ve yardım dileme sözü. “Hasbünallah” şeklindeki dua devam

terimler Hased:Bir kimsenin sahip olduğu mevki, makam, şan, şöhret, mal, mülk gibi üstünlükleri, güzellikleri, ni devam

terimler Haşa:1. Asla, katiyen, hiçbir vakit, Allah göstermesin, Allah korusun anlamlarında bir ünlem ifadesi. devam

terimler Haşa (Hâşâ):Bir durum veya davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatan bir söz. Dine aykırı görülen bir i devam

terimler Haşimoğulları:Hz. Peygamberin kabile ve sülâlesine verilen ad. devam

terimler Haşir:1- Toplanma, bir araya gelme. 2- Bütün canlıların öbür dünyada yeniden diriltilerek "mahşer" d devam

terimler Haşiye:Fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf gibi İslami ilimler başta olmak üzere mantık, felsefe, astro devam

terimler Haşr:1- Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır. 2- İkinci devam

terimler Haşyet:Korku demektir. devam

terimler Hat:Çizgi, sınır çizgisi, güzel yazı. devam

terimler Hatemü'n-Nebiyyin:Peygamberlerin sonuncusu demektir. devam

terimler Hatim:Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir. devam

terimler Hatim:Kâ'be'nin kuzeyinde Rükn-i Irâkî ile Rükn-i Şâmî arasındaki batı duvarının karşısında, yerden 1 m devam

terimler Hattat:Hat sanatıyla uğraşan kişi. devam

terimler Havaici asliye:Bir insanın ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaç maddelerine denir. devam

terimler Havale:Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakmak, ısmarlamak. Borcun bir zimmetten başka bir zimmete in devam

terimler Havali:Yöre. devam

terimler Havari:Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri. devam

terimler Havra:Yahudilerin ibadet ettikleri yer. devam

terimler Hayâ:Hoş karşılanmayan bir söz veya davranıştan dolayı kişinin Allah'a ve insanlara karşı mahcubiyet ve devam

terimler Hayber:Medine'nin kuzeybatısında verimli toprakları ile ünlü bir yer adı, Hayber Savaşı'ndan önce Yahudil devam

terimler Hayber Savaşı:628 tarihinde yahudilerle yapılan savaş. devam

terimler Hayır:1-Hayır, Yüce Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir. 2-İyilik, karşılık bekl devam

terimler Hayırsever:Yoksullara, düşkünlere, iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever. devam

terimler Hayız:Kadının rahminden bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın belirli günler içinde gelen ka devam

terimler Hayız Kadın:Âdet gören kadın. devam

terimler Haysiyet:Değer, saygınlık, itibar. devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın