Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerHasbünallah: "Allah bize yeter!" anlamında Allah’tan sabır ve yardım dileme sözü. “Hasbünallah” şeklindeki dua ve yardım isteme sözü “Allah bize

  terimlerHased: Bir kimsenin sahip olduğu mevki, makam, şan, şöhret, mal, mülk gibi üstünlükleri, güzellikleri, nimetleri çekememek, bundan rahatsız olup b

  terimlerHaşa: 1. Asla, katiyen, hiçbir vakit, Allah göstermesin, Allah korusun anlamlarında bir ünlem ifadesi. 2. Bir durum veya davranışın kesinlikle kab

  terimlerHaşa (Hâşâ): Bir durum veya davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatan bir söz. Dine aykırı görülen bir ihtimalden söz edilirken asla, katiyen, ke

  terimlerHaşimoğulları: Hz. Peygamberin kabile ve sülâlesine verilen ad.

  terimlerHaşir: 1- Toplanma, bir araya gelme. 2- Bütün canlıların öbür dünyada yeniden diriltilerek "mahşer" denilen yerde Dünya'daki yaptıklarının

  terimlerHaşiye: Fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf gibi İslami ilimler başta olmak üzere mantık, felsefe, astronomi ve tıp dâhil geçmişte eser veren bilg

  terimlerHaşr: 1- Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır. 2- İkinci surdan sonra Allah'ın insanları hesaba ç

  terimlerHaşyet: Korku demektir.

  terimlerHat: Çizgi, sınır çizgisi, güzel yazı.

  terimlerHatemü'n-Nebiyyin: Peygamberlerin sonuncusu demektir.

  terimlerHatim: Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir.

  terimlerHatim: Kâ'be'nin kuzeyinde Rükn-i Irâkî ile Rükn-i Şâmî arasındaki batı duvarının karşısında, yerden 1 m yükseklikte 1.5 m kalınlığında y

  terimlerHattat: Hat sanatıyla uğraşan kişi.

  terimlerHavaici asliye: Bir insanın ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaç maddelerine denir.

  terimlerHavale: Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakmak, ısmarlamak. Borcun bir zimmetten başka bir zimmete intikal etmesi. Borçlu kimsenin alacaklıyı, a

  terimlerHavali: Yöre.

  terimlerHavari: Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri.

  terimlerHavra: Yahudilerin ibadet ettikleri yer.

  terimlerHayâ: Hoş karşılanmayan bir söz veya davranıştan dolayı kişinin Allah'a ve insanlara karşı mahcubiyet ve üzüntü duyması, utanması, insanı k

  terimlerHayber: Medine'nin kuzeybatısında verimli toprakları ile ünlü bir yer adı, Hayber Savaşı'ndan önce Yahudiler oturuyordu. Daha sonra Müslümanların

  terimlerHayber Savaşı: 628 tarihinde yahudilerle yapılan savaş.

  terimlerHayır: 1-Hayır, Yüce Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir. 2-İyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım. 3-İyi, hay

  terimlerHayırsever: Yoksullara, düşkünlere, iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever.

  terimlerHayız: Kadının rahminden bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın belirli günler içinde gelen kandır. Buna âdet hâli de denir. Görülen

  terimlerHayız Kadın: Âdet gören kadın.

  terimlerHaysiyet: Değer, saygınlık, itibar.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın