Eğitim Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimler Hasbünallah:"Allah bize yeter!" anlamında Allah’tan sabır ve yardım dileme sözü. “Hasbünallah” şeklindeki dua devam

  terimler Hased:Bir kimsenin sahip olduğu mevki, makam, şan, şöhret, mal, mülk gibi üstünlükleri, güzellikleri, ni devam

  terimler Haşa:1. Asla, katiyen, hiçbir vakit, Allah göstermesin, Allah korusun anlamlarında bir ünlem ifadesi. devam

  terimler Haşa (Hâşâ):Bir durum veya davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatan bir söz. Dine aykırı görülen bir i devam

  terimler Haşimoğulları:Hz. Peygamberin kabile ve sülâlesine verilen ad. devam

  terimler Haşir:1- Toplanma, bir araya gelme. 2- Bütün canlıların öbür dünyada yeniden diriltilerek "mahşer" d devam

  terimler Haşiye:Fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf gibi İslami ilimler başta olmak üzere mantık, felsefe, astro devam

  terimler Haşr:1- Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap vermek üzere toplanmasıdır. 2- İkinci devam

  terimler Haşyet:Korku demektir. devam

  terimler Hat:Çizgi, sınır çizgisi, güzel yazı. devam

  terimler Hatemü'n-Nebiyyin:Peygamberlerin sonuncusu demektir. devam

  terimler Hatim:Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir. devam

  terimler Hatim:Kâ'be'nin kuzeyinde Rükn-i Irâkî ile Rükn-i Şâmî arasındaki batı duvarının karşısında, yerden 1 m devam

  terimler Hattat:Hat sanatıyla uğraşan kişi. devam

  terimler Havaici asliye:Bir insanın ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin muhtaç olduğu temel ihtiyaç maddelerine denir. devam

  terimler Havale:Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakmak, ısmarlamak. Borcun bir zimmetten başka bir zimmete in devam

  terimler Havali:Yöre. devam

  terimler Havari:Hz. İsa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri. devam

  terimler Havra:Yahudilerin ibadet ettikleri yer. devam

  terimler Hayâ:Hoş karşılanmayan bir söz veya davranıştan dolayı kişinin Allah'a ve insanlara karşı mahcubiyet ve devam

  terimler Hayber:Medine'nin kuzeybatısında verimli toprakları ile ünlü bir yer adı, Hayber Savaşı'ndan önce Yahudil devam

  terimler Hayber Savaşı:628 tarihinde yahudilerle yapılan savaş. devam

  terimler Hayır:1-Hayır, Yüce Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir. 2-İyilik, karşılık bekl devam

  terimler Hayırsever:Yoksullara, düşkünlere, iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever. devam

  terimler Hayız:Kadının rahminden bir hastalık veya çocuk doğurma sebebi olmaksızın belirli günler içinde gelen ka devam

  terimler Hayız Kadın:Âdet gören kadın. devam

  terimler Haysiyet:Değer, saygınlık, itibar. devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın