Oyun Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerHacerul Esved: Cennetten geldiği söylenen, Kabenin bir köşeşinde bulunan ve tavafın başlangıç noktası olan ve mübarek kabul edilen kara, siyah taş.

  terimlerHacı: Din buyruklarını yerine getirmek için hacca gitmiş Müslüman.

  terimlerHaç: Hristiyanlara göre Hz. İsayı öldürmek için kullanılan artı şeklindeki alet.

  terimlerHadari: Şehirli, medenî, yerleşik hayat yaşayan.

  terimlerHadesten Taharet: 1- Bazı ibadetleri yapmamıza engel olan kirliliğe hades denir. Taharet de temizlenmek anlamına geldiğine göre ibadetleri yapabilmemiz iç

  terimlerHadis: 1-Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir. 2-Bu söz ve davranışları inceleyen bilim.

  terimlerHadîs-i Şerif: Peygamber (sav)' in sözlerine verilen isim.

  terimlerHadr: Süratli ve çabuk olmak. Kur’an’ı okuyuş şekillerinden biri.

  terimlerHafaza Melekleri: Allah Tealanın izniyle insanları kazalardan belalardan korumakla görevli melekler, bir rivayete göre Kirâmen Kâtibîn meleklerinin diğer adı.

  terimlerHafazanallah: "Allah Korusun" demektir.

  terimlerHafız: Kur’an-ı Kerim’i bütünüyle ezbere bilen kişiye hafız denir. Peygamberimize Kur’an-ı Kerim ayetleri birer birer indikçe inananlar bu

  terimlerHafî: Gizli, saklı.

  terimlerHaham: Yahudi din adamı.

  terimlerHak: 1-Adalet. 2-Adaletin, hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç. 3-Geçmiş ve harcanmış emek.

  terimlerHalef: Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse.

  terimlerHalik: Yaratıcı.

  terimlerHalime: Peygamber (sav)'in süt annesi.

  terimlerHalvet: Yabancı bir kadınla yabancı bir erkeğin bir odada, kapalı bir yerde yalnız kalmaları.

  terimlerHamraul Eset (Hamrau’l Eset): Medine'nin güneyinde bir yer adı, Hz Peygamber Uhud Savaşı'ndan sonra takip için gittiği yer.

  terimlerHanif: İslamiyet’ten, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin peygamberliğinden önce Allahın birliğine inanan ve ona ortak koşmayan, Arabistan’da putlara tapm

  terimlerHanut: Ölen kimsenin alnına, ellerinin içine, dizlerinin kapağına ve ayak baş parmaklarının ucuna kâfur sürmek.

  terimlerHaram: Bir şeyin yapılması, kullanılması ve yenilip içilmesinin İslam dininde kesin bir delille yasaklanmış olmasıdır. Haramın yapılmamasından

  terimlerHaram Aylar: İslamiyet’ten önce savaşılması yasak olan, (zilkade, zilhicce, muharrem, recep) aylarına denir.

  terimlerHarem Bölgesi: Sözlükte yasak bölge anlamına gelen “Harem Bölgesi” Mekke ve çevresine verilen bir isimdir. Mekke ve çevresine bu ismin verilmesi, zararlıla

  terimlerHaremi Şerif (Harem-i Şerif): Kafir ve müşriklerin girmesi Kur'an'da yasaklanmış olan Kâbe ve civarı.

  terimlerHarizmi: D.Ö. 780-850 9. yüzyılda Hârizmide dünyaya geldiği için Hârizmi adıyla anılan ünlü bilim adamı, matematik, astronomi ve coğrafya alanla

  terimlerHased: Bir kimsenin sahip olduğu mevki, makam, şan, şöhret, mal, mülk gibi üstünlükleri, güzellikleri, nimetleri çekememek, bundan rahatsız olup b

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   14 15 16 17 18 19 20   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1431

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın