Oyun Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerGönül: 1-Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı. 2-İstek, arzu.

  terimlerGörenek: Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet, alışkı.

  terimlerGörgü Kuralları: Toplumda uyulması gereken terbiye ve nezaket kuralları.

  terimlerGufeyle Namazı: Akşam ve yatsı namazları arasında özel şekilde kılınan iki rekât müstehap namazdır. Onun vakti akşam namazından sonra başlar ve batı ta

  terimlerGunne: Genizden gelen ses.

  terimlerGurre: Düşürülen bir cenine (ana rahmindeki çocuğa) karşılık verilmesi gereken mâlî tazmînât.

  terimlerGurur: Kendini yüksek ve değerli tutma.

  terimlerGusale: Genelde yıkama anında ve yıkadıktan sonra, yıkanan şeyden kendiliğinden veya sıkmak suretiyle akan su.

  terimlerGusül: Bedenin bütününün özel bir şekilde kurbet (=Allah'a yaklaşma) kastı ile yıkanması. Buna boy abdesti ve "taharet-i kübra" (=büyük temizlik

  terimlerGül: Peygamber (sav)' i temsil eden çiçek.

  terimlerGünah: Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel, söz ve davranışlardır, vebal.

  terimlerGünlük Nafileler: Günlük müstehap namazlar.

  terimlerGünlük Namazlar (=Yevmiye Namazlar): Her gece-gündüz kılınması farz olan toplam 17 rekât namaz.

  terimlerGüruh: Topluluk, bölük anlamındadır.

  terimlerHaber-i Âhâd: Meşhur hadislerin şartlarını haiz olmayan hadis veya haber. Bazılarına göre; Tevatür derecesine ulaşmamış olan haber veya hadis.Haber-i Vâ

  terimlerHabeşistan: Müslümanlardan bir kısmının ilk önce hicret ettikleri ülke.

  terimlerHabip: Sevgili.

  terimlerHac: Sözlükte; saygı duyulan büyük ve önemli bir şeye yönelmek, ziyaret etmek, bir yere gidip gelmek, delil getirmek suretiyle ile galip gelmek anl

  terimlerHacca Gitmenin Şartları: 1-Müslüman olmak. 2-Akıllı olmak. 3-Ergenlik çağına girmiş olmak. 4-Özgür olmak. 5-Ekonomik durumu yeterli olmak. Hacca gidecek ki

  terimlerHaccın Farzları: 1-İhrama girmek , 2-Arafat'ta Vakfe Yapmak, 3-Kabe'yi Tavaf Etmek

  terimlerHace: Hoca, öğretmen, sahip, aile reisi.

  terimlerHacer-i Esved: 1- Hacer taş, esved siyah demektir. Hacer-i esved yani siyah taş, Kâbe'nin doğu köşesinde bulunan kırmızımsı, esmer, parlak bir taştır. İ

  terimlerHacerul Esved: Cennetten geldiği söylenen, Kabenin bir köşeşinde bulunan ve tavafın başlangıç noktası olan ve mübarek kabul edilen kara, siyah taş.

  terimlerHacı: Din buyruklarını yerine getirmek için hacca gitmiş Müslüman.

  terimlerHaç: Hristiyanlara göre Hz. İsayı öldürmek için kullanılan artı şeklindeki alet.

  terimlerHadari: Şehirli, medenî, yerleşik hayat yaşayan.

  terimlerHadesten Taharet: 1- Bazı ibadetleri yapmamıza engel olan kirliliğe hades denir. Taharet de temizlenmek anlamına geldiğine göre ibadetleri yapabilmemiz iç

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   14 15 16 17 18 19 20   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın