Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerCüz'i İrâde (Cüzi İrade): 1- İnsana verilen sınırlı özgürlük, tercih etme kabiliyeti. 2- İnsana Allah tarafından verilen özgürlük; dileme, tercih etme kabiliyeti

  terimlerCüzi: 1- Az, azıcık, pek az. 2- Tikel.

  terimlerÇaba: Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor.

  terimlerÇare: Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu.

  terimlerÇıhar Yâr-ı Guzin: Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret-i Ebû Bekr, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali (r.anhüm)

  terimlerÇorak: Toprak damlara çekilen, su geçirmeyen killi toprak. Verimli olmayan toprak.

  terimlerDane: Tane.

  terimlerDaru'l Kurra (Darul Kurra): Hz. Muhammed zamanında açılmış bir eğitim kurumu.

  terimlerDaru'n Nedve (Darun Nedve): Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin müzakereler için toplandığı bir yerin adı olup, Kusey İbn-i Kilap tarafından kurulmuştur.

  terimlerDarul Erkam (Daru'l Erkam): Erkam'ın evi, Kâbe yakınında bulunan ve Hz. Muhammed'in merkez olarak kullandığı Erkam adlı sahabenin evi.

  terimlerDarüşşifa: Sağlık yurdu, hastane.

  terimlerDâstân: Destan.

  terimlerDavet: Çağrı, çağırma.

  terimlerDavi: Dava.

  terimlerDedikodu: Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma.

  terimlerDefin: Ölünün kabre gömülmesi.

  terimlerDem: 1- Sözlükte kan anlamına gelen "dem" bir hac terimi olarak, hac ve umre esnasında ibadet maksadıyla veya bir vacibin terki, geciktirilmesi ya da

  terimlerDergâh: 1. Kapı, eşik, sığınılacak yer, makam, tekke, zaviye, hankâh. 2. Bir tarikat şeyhi ile o tarikata mensup dervişlerin toplanıp ibadet yapt

  terimlerDeyim: Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.

  terimlerDidar: Yüz, çehre.

  terimlerDiğerkamlık: Özgecilik.

  terimlerDil: İnsanlar arasında fikirleri, duyguları konuşarak yada yazarak anlatmaya yarayan sözler.

  terimlerDilenmek: Kendisini acındırarak bir kimseden sadaka veya bir şey istemek.

  terimlerDin: 1- Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür.

  terimlerDirhem: Gümüş para; ağırlık ölçüsü, bir dirhem; 12/6 nohut yani, 12 nohut, bir nohudun onda altısı ağırlığındadır. Her bir nohudun ağırlı

  terimlerDiyet: Kâtilin (adam öldürenin) vereceği para cezasıdır. Öldürmede ölen kimsenin kanı için, yaralanmada yaralanan uzva veya uzuv noksanlığına k

  terimlerDoğruluk: İnsanın bütün iş ve davranışlarında dinin emirlerine, aklın ve ilmin kanunlarına göre hareket etmesi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın