Oyun Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerDilenmek: Kendisini acındırarak bir kimseden sadaka veya bir şey istemek.

  terimlerDin: 1- Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür.

  terimlerDirhem: Gümüş para; ağırlık ölçüsü, bir dirhem; 12/6 nohut yani, 12 nohut, bir nohudun onda altısı ağırlığındadır. Her bir nohudun ağırlı

  terimlerDiyet: Kâtilin (adam öldürenin) vereceği para cezasıdır. Öldürmede ölen kimsenin kanı için, yaralanmada yaralanan uzva veya uzuv noksanlığına k

  terimlerDoğruluk: İnsanın bütün iş ve davranışlarında dinin emirlerine, aklın ve ilmin kanunlarına göre hareket etmesi.

  terimlerDört Büyük Kitab: Tevrât, Zebûr, İncil ve Kur’an’dır.

  terimlerDört Büyük Melek: Cebrail: Allah'tan vahiy getiren melektir. Mikail: Evrendeki tabiat olayları, ve canlıların rızıkları ile görevli melektir.

  terimlerDu Cihan: Her iki dünya, dünya ve ahiret.

  terimlerDuâ: Dua istemektir. İnsanın Allah’a yönelerek maddi, manevi bir şeyler istemesine dua etmek denir. Dua, Allah ile kulu arasındaki köprüdür. İnsa

  terimlerDumetül Cendel (Dumet'ül Cendel): Arap Yarımadası'nda bir panayır adı.

  terimlerEbâbil: Ebrehe'nin ordusunu helak eden kuşlar.

  terimlerEbedi: Sonsuz, ölümsüz.

  terimlerEbedî ve Ezelî: Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır.

  terimlerEbrar: 1- İyiler, hayır sahipleri. 2- İtaat edenler, Allah’a gönülden bağlı olanlar, sadıklar.

  terimlerEbrehe: Kâbeyi yıkmak amacıyla yola çıkan ancak ebabil kuşlarıyla helak olan Yemen valisi.

  terimlerEbru: Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya d

  terimlerEbû Cehil: Müslümanlara ençok eziyet ve işkence eden Cehaletin babası isimli müşrik.

  terimlerEbû Leheb: Peygamber (sav)' e eziyet ve sıkıntı veren, yaptığı bu kötülükler sebebiyle hakkında Leheb suresi inen amcası.

  terimlerEbû Talib: Peygamber (sav)'in 8 yaşından evleninceye kadar yanında kaldığı ve onu koruyan amcası.

  terimlerEbû Turâb: “Toprağın babası” manasında olan , Peygamber Efendimiz tarafından Hz.Ali (r.a) Efendimize verilmiş olan lakap tır.

  terimlerEbul İz El-Cezeri: D.Ö. 1136-1206 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Cezeri, İslam medeniyetinin ileri olduğu Doğu Anadolu’da Diyarbakır Artuklu Saray

  terimlerEbva: Medine'nin 190 km güneyindeki bir köyün adı.

  terimlerEcdat: Geçmişteki büyükler, atalar.

  terimlerEcel: 1- Canlılar için Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır. 2- Önceden tespit edilmiş zaman ve süre. İnsan hayatı ve diğer canl

  terimlerEcir: 1- Yapılan ibadetler, güzel ameller ve davranışlar karşılığında Allah’ın kullarına verdiği mânevî mükafat, ahiret mükâfatı, sevap.

  terimlerEda: Verme, ödeme, yerine getirme. (Örnek : Namazı eda etmek)

  terimlerEdeb: Güzel terbiye, iyi huy, insanın bütün iyilikleri ve ahlaki meziyetleri kendisinde toplaması.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1431

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın