Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Cüz'i İrâde (Cüzi İrade):1- İnsana verilen sınırlı özgürlük, tercih etme kabiliyeti. 2- İnsana Allah tarafından verilen devam

terimler Cüzi:1- Az, azıcık, pek az. 2- Tikel. devam

terimler Çaba:Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor. devam

terimler Çare:Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu. devam

terimler Çıhar Yâr-ı Guzin:Peygamber efendimizin dört seçkin ve büyük halîfesi: Hazret-i Ebû Bekr, Hazret-i Ömer, Hazret-i Os devam

terimler Çorak:Toprak damlara çekilen, su geçirmeyen killi toprak. Verimli olmayan toprak. devam

terimler Dane:Tane. devam

terimler Daru'l Kurra (Darul Kurra):Hz. Muhammed zamanında açılmış bir eğitim kurumu. devam

terimler Daru'n Nedve (Darun Nedve):Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin müzakereler için toplandığı bir yerin adı olup, Kusey İbn devam

terimler Darul Erkam (Daru'l Erkam):Erkam'ın evi, Kâbe yakınında bulunan ve Hz. Muhammed'in merkez olarak kullandığı Erkam adlı sahabe devam

terimler Darüşşifa:Sağlık yurdu, hastane. devam

terimler Dâstân:Destan. devam

terimler Davet:Çağrı, çağırma. devam

terimler Davi:Dava. devam

terimler Dedikodu:Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma. devam

terimler Defin:Ölünün kabre gömülmesi. devam

terimler Dem:1- Sözlükte kan anlamına gelen "dem" bir hac terimi olarak, hac ve umre esnasında ibadet maksadıyl devam

terimler Dergâh:1. Kapı, eşik, sığınılacak yer, makam, tekke, zaviye, hankâh. 2. Bir tarikat şeyhi ile o tarika devam

terimler Deyim:Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tab devam

terimler Didar:Yüz, çehre. devam

terimler Diğerkamlık:Özgecilik. devam

terimler Dil:İnsanlar arasında fikirleri, duyguları konuşarak yada yazarak anlatmaya yarayan sözler. devam

terimler Dilenmek:Kendisini acındırarak bir kimseden sadaka veya bir şey istemek. devam

terimler Din:1- Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutlulu devam

terimler Dirhem:Gümüş para; ağırlık ölçüsü, bir dirhem; 12/6 nohut yani, 12 nohut, bir nohudun onda altısı ağırlığ devam

terimler Diyet:Kâtilin (adam öldürenin) vereceği para cezasıdır. Öldürmede ölen kimsenin kanı için, yaralanmada y devam

terimler Doğruluk:İnsanın bütün iş ve davranışlarında dinin emirlerine, aklın ve ilmin kanunlarına göre hareket etme devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın