Oyun Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerDört Büyük Kitab: Tevrât, Zebûr, İncil ve Kur'an'dır.

  terimlerDört Büyük Melek: Cebrail: Allah'tan vahiy getiren melektir. Mikail: Evrendeki tabiat olayları, ve canlıların rızıkları ile görevli melektir.

  terimlerDu Cihan: Her iki dünya, dünya ve ahiret.

  terimlerDuâ: Dua istemektir. İnsanın Allah'a yönelerek maddi, manevi bir şeyler istemesine dua etmek denir. Dua, Allah ile kulu arasındaki köprüdür. İnsan

  terimlerDumetül Cendel (Dumet'ül Cendel): Arap Yarımadası'nda bir panayır adı.

  terimlerEbâbil: Ebrehe'nin ordusunu helak eden kuşlar.

  terimlerEbedi: Sonsuz, ölümsüz.

  terimlerEbedî ve Ezelî: Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır.

  terimlerEbrar: 1- İyiler, hayır sahipleri. 2- İtaat edenler, Allah'a gönülden bağlı olanlar, sadıklar.

  terimlerEbrehe: Kâbeyi yıkmak amacıyla yola çıkan ancak ebabil kuşlarıyla helak olan Yemen valisi.

  terimlerEbru: Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya d

  terimlerEbû Cehil: Müslümanlara ençok eziyet ve işkence eden Cehaletin babası isimli müşrik.

  terimlerEbû Leheb: Peygamber (sav)' e eziyet ve sıkıntı veren, yaptığı bu kötülükler sebebiyle hakkında Leheb suresi inen amcası.

  terimlerEbû Talib: Peygamber (sav)'in 8 yaşından evleninceye kadar yanında kaldığı ve onu koruyan amcası.

  terimlerEbû Turâb: "Toprağın babası" manasında olan , Peygamber Efendimiz tarafından Hz.Ali (r.a) Efendimize verilmiş olan lakap tır.

  terimlerEbul İz El-Cezeri: D.Ö. 1136-1206 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Cezeri, İslam medeniyetinin ileri olduğu Doğu Anadolu'da Diyarbakır Artuklu Saray

  terimlerEbva: Medine'nin 190 km güneyindeki bir köyün adı.

  terimlerEcdat: Geçmişteki büyükler, atalar.

  terimlerEcel: 1- Canlılar için Allah'ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır. 2- Önceden tespit edilmiş zaman ve süre. İnsan hayatı ve diğer canl

  terimlerEcir: 1- Yapılan ibadetler, güzel ameller ve davranışlar karşılığında Allah'ın kullarına verdiği mânevî mükafat, ahiret mükâfatı, sevap.

  terimlerEda: Verme, ödeme, yerine getirme. (Örnek : Namazı eda etmek)

  terimlerEdeb: Güzel terbiye, iyi huy, insanın bütün iyilikleri ve ahlaki meziyetleri kendisinde toplaması.

  terimlerEdebiyat: Olay, duygu ve düşünceyi dil aracılığı ile biçimlendirme sanatı.

  terimlerEdille-i Şer'iyye: Şer'i hükümleri çıkarma yollarıdır. Edille-i şer'iyye dörttür: Kitâb (Kur'ân-ı kerîm), Sünnet (Peygamber efendimizin söz, fiil ve

  terimlerEhl-i Kitap: 1- Peygamberimizden önce kendilerine ilahi kitap gönderilen Yahudi ve Hıristiyanlar. 2- Bozulmuş olan bir semâvî dîne inanan kâfire (Ehl-i

  terimlerEhl-i Sünnet: Muhammed aleyhisselâmın sözlerini hiç degisdirmeden inanan müslimânlara (Ehl-i sünnet) olan hakîkî müslimân denir.

  terimlerEhli Beyt: Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleridir.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   9 10 11 12 13 14 15   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın