Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerEdebiyat: Olay, duygu ve düşünceyi dil aracılığı ile biçimlendirme sanatı.

  terimlerEdille-i Şer'iyye: Şer’i hükümleri çıkarma yollarıdır. Edille-i şer'iyye dörttür: Kitâb (Kur'ân-ı kerîm), Sünnet (Peygamber efendimizin söz, fiil ve

  terimlerEhl-i Kitap: 1- Peygamberimizden önce kendilerine ilahi kitap gönderilen Yahudi ve Hıristiyanlar. 2- Bozulmuş olan bir semâvî dîne inanan kâfire (Ehl-i

  terimlerEhl-i Sünnet: Muhammed aleyhisselâmın sözlerini hiç degisdirmeden inanan müslimânlara (Ehl-i sünnet) olan hakîkî müslimân denir.

  terimlerEhli Beyt: Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleridir.

  terimlerEhlikitap: Kitaplı dinlerin mensupları; Yahudi ve Hıristiyanlar gibi kendilerini kitabı olan peygamberlerden birine tâbi kılan gayrimüslimler.

  terimlerEhliyet: Ustalık, uzluk.

  terimlerEkol: Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım.

  terimlerElfaz-ı Küfür: Söylendiği zaman, îmânı gideren, müslümanlıktan çıkmaya sebeb olan sözlerdir.

  terimlerElhamdülillah: Elhamdülillah, “Şükür Allah’a mahsustur.” anlamında bir dua sözüdür. Bu cümle Kur’an-ı Kerim’de tam yirmi üç yerde geçmiştir. Maddi

  terimlerElifba: Arap alfabesine Elifba denir. Tıpkı bizde alfabeye ABC demek gibi bir şey yani. Ayrıca Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiğimiz kitaplara

  terimlerElvan: 1- Renkler. 2- Türlü renklerden olan.

  terimlerEman: Af ve yardım dileme.

  terimlerEmanet: 1- Birine geçici olarak bırakılan ve teslim alınan kişice korunması gereken eşya. 2- Peygamberlerin cok güvenilir kimseler olmalarıdır.

  terimlerEmin: 1- Peygamber (sav)' e peygamber olmadan önce güvenilir, doğru bir kişi olduğu için verilen lakap 2- İnanılır, güvenilir.

  terimlerEmpati: Kişinin kendisini başka bir kişinin yerine koyarak söz konusu kişinin duygularını, isteklerini ve düşüncelerini, denemeksizin anlayabilmesi

  terimlerEnsar: Allah’ın emriyle Peygamber Efendimiz kendisine inananlarla birlikte Mekke’den Medine’ye göçmüş yani hicret etmiş. Medineli halk O’na ve Müs

  terimlerEntrika: Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere.

  terimlerErdem: 1- Ahlakın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet. 2- İnsanın ruhsal olgunlu

  terimlerErkam: Müslümanların hicretten önce evinde toplandıkları kişi,(Dârul Erkam)

  terimlerEsbab-ı Nüzul: Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin iniş nedenleridir.

  terimlerEshâb-ı Yemîn: Cennet ehli. Âhirette amel defterleri sağ taraflarından verilecek olan mü'minler.

  terimlerEsir: 1- Tutsak, özgürlüğü kısıtlanmış. 2- Köle.

  terimlerEsirgemek: 1-Korumak, himaye etmek. 2-Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak.

  terimlerEsmâ-i Hüsnâ: Yüce Allah’ın en güzel, en şerefli isimleri anlamına gelir.

  terimlerEsma-ül Hüsna: Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki en güzel, en şerefli 99 ismi.

  terimlerEsnaf: Küçük sermaye ve sanat sahibi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   9 10 11 12 13 14 15   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1431

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın