Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Dört Büyük Kitab:Tevrât, Zebûr, İncil ve Kur'an'dır. devam

terimler Dört Büyük Melek:Cebrail: Allah'tan vahiy getiren melektir. Mikail: Evrendeki tabiat olayları, ve devam

terimler Du Cihan:Her iki dünya, dünya ve ahiret. devam

terimler Duâ:Dua istemektir. İnsanın Allah'a yönelerek maddi, manevi bir şeyler istemesine dua etmek denir. Dua devam

terimler Dumetül Cendel (Dumet'ül Cendel):Arap Yarımadası'nda bir panayır adı. devam

terimler Ebâbil:Ebrehe'nin ordusunu helak eden kuşlar. devam

terimler Ebedi:Sonsuz, ölümsüz. devam

terimler Ebedî ve Ezelî:Ebedî, sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır. devam

terimler Ebrar:1- İyiler, hayır sahipleri. 2- İtaat edenler, Allah'a gönülden bağlı olanlar, sadıklar. devam

terimler Ebrehe:Kâbeyi yıkmak amacıyla yola çıkan ancak ebabil kuşlarıyla helak olan Yemen valisi. devam

terimler Ebru:Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile devam

terimler Ebû Cehil:Müslümanlara ençok eziyet ve işkence eden Cehaletin babası isimli müşrik. devam

terimler Ebû Leheb:Peygamber (sav)' e eziyet ve sıkıntı veren, yaptığı bu kötülükler sebebiyle hakkında Leheb suresi devam

terimler Ebû Talib:Peygamber (sav)'in 8 yaşından evleninceye kadar yanında kaldığı ve onu koruyan amcası. devam

terimler Ebû Turâb:"Toprağın babası" manasında olan , Peygamber Efendimiz tarafından Hz.Ali (r.a) Efendimize verilmi devam

terimler Ebul İz El-Cezeri:D.Ö. 1136-1206 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Cezeri, İslam medeniyetinin ileri olduğu D devam

terimler Ebva:Medine'nin 190 km güneyindeki bir köyün adı. devam

terimler Ecdat:Geçmişteki büyükler, atalar. devam

terimler Ecel:1- Canlılar için Allah'ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır. 2- Önceden tespit edilmiş zama devam

terimler Ecir:1- Yapılan ibadetler, güzel ameller ve davranışlar karşılığında Allah'ın kullarına verdiği mânevî devam

terimler Eda:Verme, ödeme, yerine getirme. (Örnek : Namazı eda etmek) devam

terimler Edeb:Güzel terbiye, iyi huy, insanın bütün iyilikleri ve ahlaki meziyetleri kendisinde toplaması. devam

terimler Edebiyat:Olay, duygu ve düşünceyi dil aracılığı ile biçimlendirme sanatı. devam

terimler Edille-i Şer'iyye:Şer'i hükümleri çıkarma yollarıdır. Edille-i şer'iyye dörttür: Kitâb (Kur'ân-ı kerîm), Sünnet devam

terimler Ehl-i Kitap:1- Peygamberimizden önce kendilerine ilahi kitap gönderilen Yahudi ve Hıristiyanlar. 2- Bozulmu devam

terimler Ehl-i Sünnet:Muhammed aleyhisselâmın sözlerini hiç degisdirmeden inanan müslimânlara (Ehl-i sünnet) olan hakîkî devam

terimler Ehli Beyt:Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın bütün âile fertleridir. devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın