Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Abdu'l Bâsit:Rızkı genişleten veya ruhları bedenlere yayan demektir. devam

terimler Abdullah:Peygamber (sav)' in babasının ve küçük yaşta vefat eden oğlunun ismi. devam

terimler Abdulmuttalib:Peygamber (sav)'e annesinin vefatından sonra sekiz yaşına kadar bakan dedesi. devam

terimler Abes:1- İşe yaramayan, boş, faydasız şey. 2- Namazda abes hareketler mekruhtur. Elbise ile oynamak g devam

terimler Abese Sûresi:Kur'ân-ı Kerîmin sekseninci sûresi. Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Kırk iki âyet-i kerîmed devam

terimler Abı Hayat (Abıhayat):1. Hayat suyu, bengi su. 2. İslam kültüründe içenin ölümsüz olacağı ve genç kalacağı varsayılan devam

terimler Âbid:İbâdet eden. Farzları ve vâcibleri yerine getirdikten sonra çeşitli nâfile ve yapılması sevab olan devam

terimler Abide:Anıt. Önemi ve değeri çok olan yapıt. devam

terimler Acem:Arap olmayan demektir. devam

terimler Acir:Malını kirâya veren. Kirâdaki binânın ve eşyânın tâmiri ve zamanla tıkanmış boruların tâmiri âcire devam

terimler Âciz:Bedeni, akli ya da mali açıdan yetersiz, bir şeye gücü yetmeyen, güçsüz, zayıf. devam

terimler Âcizlik:Beceriksizlik, güçsüzlük. devam

terimler Acûze:İhtiyar, çok yaşlı kadın. devam

terimler Adab:Adab, edep kelimesinin çoğuludur. Edep, "incelik, kibarlık, iyi davranış" gibi anlamlara gelir. Ad devam

terimler Adâbı Muaşeret:Toplumda yaşama kuralları. devam

terimler Adak:1- Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah devam

terimler Adalet:1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. 2. Haklı olana hakkını verme haksız o devam

terimler Adâlet-i İctimâiyye:Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakk devam

terimler Adavet:Düşmanlık demektir. devam

terimler Adâvet:Düşmanlık demektir. devam

terimler Adem:1- Yokluk, varlığın zıddı. Kâinâtın aslı ademdir. Âlemler yâni her şey var olmadan önce ademde idi devam

terimler Âdem (Aleyhisselâm):Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütü devam

terimler Âdet:1- Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre, görenek. 2- Teamül, herkesçe iyi olarak kab devam

terimler Adil:Adaletten, doğruluktan ayrılmayan, adaletli, adalet niteliğine sahip olan , adaletle davranan kims devam

terimler Adn Cenneti:Cennetin tabakalarından, bölümlerinden birisi. devam

terimler Âfâk-Âfâkî:Mîkât sınırları dışında kalan bölgelere, "âfakî" ise bu bölgede yaşayanlara denir. Mekke dışında b devam

terimler Afet:1. Bela, hastalık, kusur, büyük felaket, musibet, hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk, kıran. devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın