Yazılı Sınav Soruları

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerAbdu'l Bâsit: Rızkı genişleten veya ruhları bedenlere yayan demektir.

  terimlerAbdullah: Peygamber (sav)' in babasının ve küçük yaşta vefat eden oğlunun ismi.

  terimlerAbdulmuttalib: Peygamber (sav)'e annesinin vefatından sonra sekiz yaşına kadar bakan dedesi.

  terimlerAbes: 1- İşe yaramayan, boş, faydasız şey. 2- Namazda abes hareketler mekruhtur. Elbise ile oynamak gibi. Namazda faydalı hareketin meselâ eli ile

  terimlerAbese Sûresi: Kur'ân-ı Kerîmin sekseninci sûresi. Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Kırk iki âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede yüzçevirdi,

  terimlerAbı Hayat (Abıhayat): 1. Hayat suyu, bengi su. 2. İslam kültüründe içenin ölümsüz olacağı ve genç kalacağı varsayılan su. 3. Ahirette cezalandırılan

  terimlerÂbid: İbâdet eden. Farzları ve vâcibleri yerine getirdikten sonra çeşitli nâfile ve yapılması sevab olan işlere de devam eden. Çokluk şekli, ubb

  terimlerAbide: Anıt. Önemi ve değeri çok olan yapıt.

  terimlerAcem: Arap olmayan demektir.

  terimlerAcir: Malını kirâya veren. Kirâdaki binânın ve eşyânın tâmiri ve zamanla tıkanmış boruların tâmiri âcire âittir. Tâmir etmezse, kirâcı e

  terimlerÂciz: Bedeni, akli ya da mali açıdan yetersiz, bir şeye gücü yetmeyen, güçsüz, zayıf.

  terimlerÂcizlik: Beceriksizlik, güçsüzlük.

  terimlerAcûze: İhtiyar, çok yaşlı kadın.

  terimlerAdab: Adab, edep kelimesinin çoğuludur. Edep, "incelik, kibarlık, iyi davranış" gibi anlamlara gelir. Adab kelimesi dinin gerekli gördüğü ve aklın

  terimlerAdâbı Muaşeret: Toplumda yaşama kuralları.

  terimlerAdak: 1- Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah'a söz vermesidir. 2- Nezr, Allahü t

  terimlerAdalet: 1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. 2. Haklı olana hakkını verme haksız olanı ise cezalandırma. 3. İnsanı, All

  terimlerAdâlet-i İctimâiyye: Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip söm

  terimlerAdavet: Düşmanlık demektir.

  terimlerAdâvet: Düşmanlık demektir.

  terimlerAdem: 1- Yokluk, varlığın zıddı. Kâinâtın aslı ademdir. Âlemler yâni her şey var olmadan önce ademde idiler. (Kemahlı Feyzullah Efendi) 2-

  terimlerÂdem (Aleyhisselâm): Kur'ân-ı kerîmde ismi geçen peygamberlerden. Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası.

  terimlerÂdet: 1- Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre, görenek. 2- Teamül, herkesçe iyi olarak kabul edilen ve daima halk tarafından tekrarlanan

  terimlerAdil: Adaletten, doğruluktan ayrılmayan, adaletli, adalet niteliğine sahip olan , adaletle davranan kimse.

  terimlerAdn Cenneti: Cennetin tabakalarından, bölümlerinden birisi.

  terimlerÂfâk-Âfâkî: Mîkât sınırları dışında kalan bölgelere, "âfakî" ise bu bölgede yaşayanlara denir. Mekke dışında başka yerlerde oturanlara afaki deni

  terimlerAfet: 1. Bela, hastalık, kusur, büyük felaket, musibet, hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk, kıran. 2. İnsan müdahalesi olmadan meydana g

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın