Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

terimler Aforoz:Hıristiyanlıkta kilise tarafından verilen “cemaatten kovulma” cezası. Aforoz edilen kişi cemaatten devam

terimler Ağyar:Başkaları, yabancılar. devam

terimler Âhâd Haber:Meşhur hadislerin şartlarını haiz olmayan hadis veya haber. Bazılarına göre; Tevatür derecesine ul devam

terimler Ahd:Bir işi üstlenip, söz vermek; iyi bir işi yapmak veya kötü bir işi terk etmek için belli kelimeler devam

terimler Ahd-i Atik:1- Eski sözleşme, anlaşma; Tevrat. 2- İsrailoğulları'na Hz. İsa'dan önceki peygamberler aracıl devam

terimler Ahd-i Harici:Belirlilik. devam

terimler Ahenk:Uygunluk, uyum, düzen. devam

terimler Ahilik:Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da kurulan ve gelişen dinî ve toplumsal yönü olan bir esn devam

terimler Ahir Zaman:1. Dünyanın sonu, kıyamet. 2. Kıyametin yaklaştığı ve alametlerinin belirginleştiği zaman. İsla devam

terimler Ahiret:1- İnsanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Allah'a hesap vereceği yer, öbür dünya. devam

terimler Ahiret Günü:İkinci surla başlayıp çeşitli safhalardan geçtikten sonra Cennet veya Cehennemde son bulacak olan devam

terimler Ahit:1- Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant. 2- Söz verme, anlaşma, yemin. devam

terimler Ahitname:1. Antlaşma belgesi, antlaşma, anlaşma, sözleşme, mukavele. 2. Yazılı emir ve talimat; bazı şah devam

terimler Ahkam:Kur'an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir. devam

terimler Ahlâk:1-Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların devam

terimler Ahmed:Ahmed, Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de zikredilen isimlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de geçen devam

terimler Ahretlik:1. Ahiret kardeşi. 2. Dünyanın süsüne ve gösterişine değer vermeyip kendisini ibadete veren, ço devam

terimler Ahzab:1- Bölükler, kısımlar, gruplar. 2- Hendek Savaşı'nın diğer bir adı, birçok müşrik grup bu sava devam

terimler Akabe:1- Medine'ye hicretin kararlaştırıldığı görüşmeler. 2- Hz. Muhammed'in Medineli Müslümanlarla A devam

terimler Akaid:Akâid; ibadeti değil, inancı; imanı esas alan İslâmî kâîde ve hükümlerin tümü; Kur'an ve Sünnet ış devam

terimler Akd (Akid):İki kişi veya iki taraf arasında yapılacak bir işin karşılıklı rıza ile kararlaştırılması. Bağıt. devam

terimler Akdiye:Yargılama, verilen hüküm. devam

terimler Akıl:Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. devam

terimler Akıl Baliğ:1. Buluğ çağına ulaşmış akıllı kimse. 2. Mükellef, yükümlülük ve sorumluluk altına giren kimse. devam

terimler Akid:Akid yapan kimse veya taraf. devam

terimler Akîde:İnanç, inanılacak şey (çoğulu: Akâid). devam

terimler Akika:1. İnsan ve hayvan yavrularının ana rahmindeyken başında biten tüyler, yeni doğan çocuğun başındak devam

DİĞER SAYFALAR:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1480

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın