Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerAmenna: İnandık, kabul ettik, doğrudur, böyledir anlamında onama kelimesi.

  terimlerÂmentü: 1. İnanç esaslarını içinde bulunduran dua. 2. Arapça "İnandım" anlamına gelen ve İslamiyet'in temel inançları olan "Allah'a, onun mel

  terimlerÂmil: Cüâle, müsakat vb. akitlerde işi yapmayı üstlenen kimse.

  terimlerAmin: 1. Yapılan duâ için, "Ya Rabbi Kabul buyur" demektir. 2. "Öyle olsun, Allah kabul etsin." anlamlarında, duaların arasında ve sonunda kullan

  terimlerÂmine: Peygamber (sav)'in annesinin ismi, Peygamberimiz (sav) 6 yaşında iken vefat etmiştir.

  terimlerAna Fikir: Bir yazının temeli olan asıl düşünce, temel fikir.

  terimlerAnka: Halk arasında adı olup gerçekte var olmayan, Kaf dağında yaşadığına inanılan, efsanevi bir masal kuşu. Rivayetlere göre rengi yeşil oldu

  terimlerAntropolog: Sosyal bilim adamı, toplumsal bilimlerle uğraşan.

  terimlerArabistan: Kutsal toprakların bulunduğu yarımada.

  terimlerÂraf: Cennetle cehennem arasındaki bölge

  terimlerArafat: 1- Hacı adaylarının "vakfe" yapmak üzere arefe günü toplandıkları, Mekke'nin güneydoğusunda bulunan bir bölgedir. Vakfe haccın farzlarınd

  terimlerAramice: Sami dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milattan önceki dönemlerde kullanılmış bulunan ölü bir dil.

  terimlerArefe: Bayram günlerinden bir gün öncesine verilen isim.

  terimlerArefe Günü: Sözlükte; bilme, anlama ve tanıma anlamlarındaki a-r-f kökünden türeyen "Arefe" zilhicce ayının 9. (kurban bayramından bir önceki) gününe

  terimlerÂrız: Sonradan olma, sonradan ortaya çıkma, geçici olan.

  terimlerArif: 1. Bilen, bilgili, çok anlayışlı, sezgili, herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayan. 2. Allah’

  terimlerArife Günü: Dinî bayramlardan bir önceki gün.

  terimlerAriyet: Geçici olarak vadesiz verilen ödünç; bir malı bağışlamadan, faydalanması için başkasına vermek ve buna karşılık da ondan bir şey almam

  terimlerArş: 1- Mecazî anlamda, ilahî hükümranlık tahtı demektir. 2- İslâm'a göre, bütün âlemi kuşatan, sınırlandırılması ve takdir edilmesi i

  terimlerAsan: Kolay.

  terimlerÂsar: Uzatma (çekme) işareti.

  terimlerAshâb: Hz. Muhammed (sav)'i görmüş, onunla sohbet etmiş ve müslüman olarak vefat etmiş kimselerdir.

  terimlerAshab-ı Suffe: Rasul-i Ekrem (s.a.v)'in mescidinde devamlı oturanlar. Mescidi Nebevinin avlusunda mescide bitişik olan odalarda kalan, evi ve ailesi bulunmayan, b

  terimlerAshabı Bedir (Ashabıbedir): Bedir Savaşı’nda Hz. Peygamber’in yanında bulunan ve savaşa katılan sahabeler. Bedir Savaşı’na katılan sahabelerin sayısı üç yüz ci

  terimlerAshâbı Kehf: Kur'an-ı Kerîm'in onsekizinci suresinde anlatılan ve sureye adını veren bu olay, Allah inancına sırt çevirip putperestliğe saplanan kavimleri

  terimlerAshabı Suffa: Fakir, kimsesiz, bekar olan, Arap kabilelerinden Müslüman olup Medine'ye göç eden ilim yapmak isteyenlerin Mescid-i Nebi'nin bitişiğinde yatıl

  terimlerAshap: Sahabe.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   2 3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1480

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın