Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerAli Kuşçu: Türk-İslam Dünyası astronomi ve matematik alimleri arasında, ortaya koyduğu eserleriyle büyük bir üne sahip Ali Kuşçu, astronominin önde g

  terimlerÂlicenap: 1- Cömert. 2- Onurlu, şerefli.

  terimlerAllah Rızası: Yapılan herhangi bir işten Allah’ın hoşnut olmasıdır.

  terimlerAllah'ın Subuti Sıfatları: Allahın subuti sıfatları Allah'a has, ona özel sıfatlardır. Ancak bu sıfatların benzerleri sınırlı olarak diğer varlıklara da verilmişti

  terimlerAllah'ın Zati Sıfatları: Allahın zati sıfatları Allah'a has, ona özel sıfatlardır. Başka varlıklarda bulunmaz. Vücud : Allah'ın var olması demektir. Kıdem :

  terimlerAllâh(C.C.): Kâinatın ve kâinatta bulunan tüm varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan tek varlık, ibâdet edilmeye lâyık tek Rab, Mevlâ, Huda'ya ait

  terimlerAltınoluk (Mizâb): Kâ’be’nin damında biriken yağmur sularının dışarıya akmasını sağlamak amacıyla Hatîm’in bulunduğu taraftaki duvarın üstüne yerleş

  terimlerAmel: 1-Yapılan iş, fiil, çalışma, itaat, ibadet, dini bir emri yerine getirmek. 2-Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptığ

  terimlerAmel Defteri: Kirâmen katibin melekleri tarafından insanların bu dünyada yaptığı davranışların yazıldığı defterler, filme alındığı kasetler.

  terimlerAmel-i Salih: İçten davranış, gösterişsiz eylem. Dine göre makbul olan işler.

  terimlerÂmentü: 1. İnanç esaslarını içinde bulunduran dua. 2. Arapça "İnandım" anlamına gelen ve İslamiyet'in temel inançları olan "Allah'a, onun mel

  terimlerÂmil: Cüâle, müsakat vb. akitlerde işi yapmayı üstlenen kimse.

  terimlerAmin: 1. Yapılan duâ için, “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir. 2. "Öyle olsun, Allah kabul etsin." anlamlarında, duaların arasında ve sonunda kulla

  terimlerÂmine: Peygamber (sav)'in annesinin ismi, Peygamberimiz (sav) 6 yaşında iken vefat etmiştir.

  terimlerAna Fikir: Bir yazının temeli olan asıl düşünce, temel fikir.

  terimlerAntropolog: Sosyal bilim adamı, toplumsal bilimlerle uğraşan.

  terimlerArabistan: Kutsal toprakların bulunduğu yarımada.

  terimlerÂraf: Cennetle cehennem arasındaki bölge

  terimlerArafat: 1- Hacı adaylarının “vakfe” yapmak üzere arefe günü toplandıkları, Mekke’nin güneydoğusunda bulunan bir bölgedir. Vakfe haccın farzlar

  terimlerAramice: Sami dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milattan önceki dönemlerde kullanılmış bulunan ölü bir dil.

  terimlerArefe: Bayram günlerinden bir gün öncesine verilen isim.

  terimlerArefe Günü: Sözlükte; bilme, anlama ve tanıma anlamlarındaki a-r-f kökünden türeyen “Arefe” zilhicce ayının 9. (kurban bayramından bir önceki) günü

  terimlerÂrız: Sonradan olma, sonradan ortaya çıkma, geçici olan.

  terimlerArife Günü: Dinî bayramlardan bir önceki gün.

  terimlerAriyet: Geçici olarak vadesiz verilen ödünç; bir malı bağışlamadan, faydalanması için başkasına vermek ve buna karşılık da ondan bir şey almam

  terimlerArş: 1- Mecazî anlamda, ilahî hükümranlık tahtı demektir. 2- İslâm’a göre, bütün âlemi kuşatan, sınırlandırılması ve takdir edilmesi

  terimlerAsan: Kolay.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1431

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın