Yazılı Sınav Soruları

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

  terimlerBiyografi: Yaşam öyküsü. Bir sanatçının, yazarın ya da meşhur bir insanın hayat hikayesinin anlatan, kişisel hayatı konu alan edebi tür.

  terimlerBiyografi (Yaşam Öyküsü/Tezkire): Ünlü kişilerin hayatını anlatan yazı türüdür.

  terimlerBülten: Özel veya resmi kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli ve süresiz yayımlanan duyuru, dergi.

  terimlerCümle: Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce.

  terimlerÇatışma: 1- Olay örgüsünün gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran, kişiler arasındaki iç ve dış anlaşmazlıklar. 2- Kahramanların kendi iç

  terimlerÇehov Tarzı Hikâye: Kişisel, sosyal, düşünce, duygu ve hayallerin ön planda tutulduğu, merak öğesinin ikinci planda kaldığı hikâye çeşididir. Bu tip hikâye

  terimlerÇeviri-Adapte: Bir dilden başka bir dile aktarılan yazıya veya esere "çeviri" ya da "tercüme" denir. Çeviri yapan kişiye "çevirmen" veya "mütercim" adı

  terimlerDekor: Tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın toplu adı.

  terimlerDeneme: 1. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü. 2. Yazarın herhangi bir konudaki g

  terimlerDestan: 1- Bir milletin yaşadığı olağanüstü olay ve durumları, savaşları, kahramanlıkları, göç, yangın, felaket, zafer gibi toplumu derinden et

  terimlerDeyim: Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.

  terimlerDil: İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban.

  terimlerDil Ötesi İşlevi: İletinin, dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmesi.

  terimlerDilekçe:  Kişilerden makam ve dairelere bir dileği iletmek amacıyla yazılan mektuplara dilekçe denir. Dilekçeler de resmi mektup sayılır.

  terimlerDiyalog: Kişilerin karşılıklı konuşmaları.

  terimlerDoğal Destan: Yazarı belli olmayan(anonim), İslamiyet öncesi dönemde yaşanmış olayları konu alan sözlü destan türüdür.

  terimlerDönüt: Kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması süreci.

  terimlerDram: Acıklı, üzüntülü olayları bazen güldürücü yönlerini de katarak anlatan sahne olayı.

  terimlerDrama: Bir tiyatro metninin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasıdır.

  terimlerDramatize Etmek: Bir olayı, duyguyu, düşünceyi canlandırarak anlatmak; (mecazi) bir vakayı olduğundan daha acıklı bir şekle sokmak.

  terimlerDublör: Tiyatro ve sinemada bir rolün yedek oyuncusudur.

  terimlerDuruluk: Yazılı veya sözlü bir anlatımda gereksiz hiçbir unsurun bulunmaması, gereksiz sözcük bulunmaması. Açıklık.

  terimlerEdat: Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç.

  terimlerEfsane: Olağanüstü kahramanların hayatlarını ve başlarından geçen olayları anlatan yazı türüdür.

  terimlerEgzotik Roman: Konusunu uzak ve yabancı ülkelerdeki yaşantılardan alan romanlardır. Örnek : Refik Halit Karay (Nilgün)...

  terimlerEleştiri: Tenkit. Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi.

  terimlerEleştiri(Tenkit): Bir sanat eserinin olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak yargılayıp eserin gerçek değerini ortaya koymak amacıyla yazılan ya

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 193

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın