Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

terimler Biyografi:Yaşam öyküsü. Bir sanatçının, yazarın ya da meşhur bir insanın hayat hikayesinin anlatan, kişisel devam

terimler Biyografi (Yaşam Öyküsü/Tezkire):Ünlü kişilerin hayatını anlatan yazı türüdür. devam

terimler Bülten:Özel veya resmi kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli ve devam

terimler Cümle:Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler devam

terimler Çatışma:1- Olay örgüsünün gelişmesinde basamakları ortaya çıkaran, kişiler arasındaki iç ve dış anlaşmazl devam

terimler Çehov Tarzı Hikâye:Kişisel, sosyal, düşünce, duygu ve hayallerin ön planda tutulduğu, merak öğesinin ikinci planda ka devam

terimler Çeviri-Adapte:Bir dilden başka bir dile aktarılan yazıya veya esere "çeviri" ya da "tercüme" denir. Çeviri ya devam

terimler Dekor:Tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın toplu adı. devam

terimler Deneme:1. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı tür devam

terimler Destan:1- Bir milletin yaşadığı olağanüstü olay ve durumları, savaşları, kahramanlıkları, göç, yangın, fe devam

terimler Deyim:Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tab devam

terimler Dil:İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları a devam

terimler Dil Ötesi İşlevi:İletinin, dille ilgili bilgiler vermek üzere düzenlenmesi. devam

terimler Dilekçe: Kişilerden makam ve dairelere bir dileği iletmek amacıyla yazılan mektuplara dilekçe deni devam

terimler Diyalog:Kişilerin karşılıklı konuşmaları. devam

terimler Doğal Destan:Yazarı belli olmayan(anonim), İslamiyet öncesi dönemde yaşanmış olayları konu alan sözlü destan tü devam

terimler Dönüt:Kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması süreci. devam

terimler Dram:Acıklı, üzüntülü olayları bazen güldürücü yönlerini de katarak anlatan sahne olayı. devam

terimler Drama:Bir tiyatro metninin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasıdır. devam

terimler Dramatize Etmek:Bir olayı, duyguyu, düşünceyi canlandırarak anlatmak; (mecazi) bir vakayı olduğundan daha acıklı b devam

terimler Dublör:Tiyatro ve sinemada bir rolün yedek oyuncusudur. devam

terimler Duruluk:Yazılı veya sözlü bir anlatımda gereksiz hiçbir unsurun bulunmaması, gereksiz sözcük bulunmaması. devam

terimler Edat:Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran ke devam

terimler Efsane:Olağanüstü kahramanların hayatlarını ve başlarından geçen olayları anlatan yazı türüdür. devam

terimler Egzotik Roman:Konusunu uzak ve yabancı ülkelerdeki yaşantılardan alan romanlardır. Örnek : Refik Halit Karay devam

terimler Eleştiri:Tenkit. Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla incel devam

terimler Eleştiri(Tenkit):Bir sanat eserinin olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak yargılayıp eserin gerçe devam

DİĞER SAYFALAR:

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 193

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın