Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

terimler Makyaj:Tiyatro ve sinemada sanatçıların yüzlerinde boya ve başka maddelerle yapılan değişiklikler. devam

terimler Manşet:Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık. devam

terimler Masal:1. Ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa geçen, olağanüstü olay ve durumları olağanüstü kişilerin başında devam

terimler Maupassant Tarzı Hikâye:Bir olayı serim, düğüm, çözüm planıyla anlatan ve sonucu bağlayan hikâye. devam

terimler Mekân:Roman, hikâye, masal gibi eserlerde olayların yaşandığı yer (sahne)dir. devam

terimler Mektup:1. Bir kişiye, bir kurum ya da kuruluşa, bir topluluğa bir şey iletmek, bir şey bildirmek amacıyla devam

terimler Melodram:Bestelenmiş dramdır. devam

terimler Mesaj:Bir iletişim sürecinde iletişim malzemesi olan fikirler. devam

terimler Metin:Belirli bir anlam ve anlatım bütünlüğü taşıyan, okumaya konu edilen basılı ve yazılı her şey. devam

terimler Mimik:Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, yüz hareketleriyle anlatılması. devam

terimler Mizansen:Oyuncuların sahnedeki hareketlerine denir. devam

terimler Monografi (Tek Yazı):Ele alınan konunun belli yönleri üzerinde özel bir görüşle derinlemesine yapılan incelemeleri yans devam

terimler Monolog:Bir kişinin tek başına konuşması. devam

terimler Muhabir:Basın ve yayın organalarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse. devam

terimler Mülakat:Buluşma, görüşme, röportaj. devam

terimler Münazara:Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma. devam

terimler Müşahit Anlatıcı:Hikâye ve roman gibi sanat eserlerinde olay içinde yer alan mekânı, şahısları ve yaşananları kamer devam

terimler Nesnel:Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif. devam

terimler Nükte:İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri. devam

terimler Olay:Bir arada bulunmak zorunda olan en az iki kişinin veya iki kişi yerine geçen kavram veya varlığın devam

terimler Olay Halkası:Olay örgüsünde kendi başına bir anlamı olan ve aynı zamanda bütün içinde bir anlam taşıyan olay (e devam

terimler Olay Örgüsü:Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilkesine bağlı bir biçimde olu devam

terimler Opera:Orkestra eşliğinde söylenen, tüm sözleri bestelenmiş oyun. devam

terimler Operet:Yergi içerikli, konuşmalı ve şarkılı bölümleri birbirini izleyen hafif eğlenceli oyun. devam

terimler Otobiyografi:Öz yaşam öyküsü. devam

terimler Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü):Kişinin kendi yaşamını doğrudan kendisinin anlattığı yazı türüdür. devam

terimler Öyküleme:Tasarlanan, gözlemlenen ya da yaşanan bir olayı yer, zaman ve kişi kavramlarına bağlayarak ifade e devam

DİĞER SAYFALAR:

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 193

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın