Eğitim Siteleri

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

  terimlerMakyaj: Tiyatro ve sinemada sanatçıların yüzlerinde boya ve başka maddelerle yapılan değişiklikler.

  terimlerManşet: Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlık.

  terimlerMasal: 1. Ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa geçen, olağanüstü olay ve durumları olağanüstü kişilerin başından geçirerek anlatan bir tür halk

  terimlerMaupassant Tarzı Hikâye: Bir olayı serim, düğüm, çözüm planıyla anlatan ve sonucu bağlayan hikâye.

  terimlerMekân: Roman, hikâye, masal gibi eserlerde olayların yaşandığı yer (sahne)dir.

  terimlerMektup: 1. Bir kişiye, bir kurum ya da kuruluşa, bir topluluğa bir şey iletmek, bir şey bildirmek amacıyla yazılan yazı. 2. Bir düşünce veya duy

  terimlerMelodram: Bestelenmiş dramdır.

  terimlerMesaj: Bir iletişim sürecinde iletişim malzemesi olan fikirler.

  terimlerMetin: Belirli bir anlam ve anlatım bütünlüğü taşıyan, okumaya konu edilen basılı ve yazılı her şey.

  terimlerMimik: Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, yüz hareketleriyle anlatılması.

  terimlerMizansen: Oyuncuların sahnedeki hareketlerine denir.

  terimlerMonografi (Tek Yazı): Ele alınan konunun belli yönleri üzerinde özel bir görüşle derinlemesine yapılan incelemeleri yansıtan yazılara denir.

  terimlerMonolog: Bir kişinin tek başına konuşması.

  terimlerMuhabir: Basın ve yayın organalarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimse.

  terimlerMülakat: Buluşma, görüşme, röportaj.

  terimlerMünazara: Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma.

  terimlerMüşahit Anlatıcı: Hikâye ve roman gibi sanat eserlerinde olay içinde yer alan mekânı, şahısları ve yaşananları kamera tarafsızlığı ile izleyen, onların ge

  terimlerNesnel: Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif.

  terimlerNükte: İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri.

  terimlerOlay: Bir arada bulunmak zorunda olan en az iki kişinin veya iki kişi yerine geçen kavram veya varlığın bireysel farklılıklar sebebiyle karşı kar

  terimlerOlay Halkası: Olay örgüsünde kendi başına bir anlamı olan ve aynı zamanda bütün içinde bir anlam taşıyan olay (epizot).

  terimlerOlay Örgüsü: Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilkesine bağlı bir biçimde oluşturdukları organik bütünlük.

  terimlerOpera: Orkestra eşliğinde söylenen, tüm sözleri bestelenmiş oyun.

  terimlerOperet: Yergi içerikli, konuşmalı ve şarkılı bölümleri birbirini izleyen hafif eğlenceli oyun.

  terimlerOtobiyografi: Öz yaşam öyküsü.

  terimlerOtobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü): Kişinin kendi yaşamını doğrudan kendisinin anlattığı yazı türüdür.

  terimlerÖyküleme: Tasarlanan, gözlemlenen ya da yaşanan bir olayı yer, zaman ve kişi kavramlarına bağlayarak ifade etme.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   2 3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 193

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın