Eğitim Siteleri

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

  terimlerEntrika: Roman, hikâye ve tiyatro türlerinde, olayların okuyucuda ya da seyircide merak uyandıracak şekilde birbirine dolanması.

  terimlerEpizot: Bir hikâyede asıl olaya karışan ikinci derece önemli olay.

  terimlerEstetik: Sanatsal yaratının genel yasaları ile sanatta ve hayatta güzelliğin kurumsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat.

  terimlerEş Güdüm: Konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi arasında uyum.

  terimlerFabl: 1. Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikaye, öykünce. 2. İnsanlar arasında cer

  terimlerFars: Toplumdaki düzensizlikleri alaylı anlatımla yeren, daha çok halk zevkini okşayan kaba güldürü.

  terimlerFasıl: Bölüm. Tiyatroda perde karşılığı kullanılmıştır. Karagöz oyununda belli bir vakanın geçtiği bölüm.

  terimlerFeeri: Kişileri melek, cin, peri vb. olan sahnelenmiş masal. Bu türde halk efsanelerinden yararlanılır.

  terimlerFıkra: Gazete veya dergilerde gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazı türü.

  terimlerFıkra (Köşe Yazısı): Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır.

  terimlerFiil: Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.

  terimlerFiilimsi: Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi.

  terimlerForum: Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı. Panelin devamında yapılan, dinleyicilerin de tartış-maya katıldığı

  terimlerGezi Yazısı: Bir yazarın, yurt içi ve yurt dışındaki gezilerinde gördüklerinden ilgi çekici bulduklarını anlattığı kişisel hayata konu alan edebi tü

  terimlerGezi Yazısı (Seyahatname): Yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür.

  terimlerGöndergesel İşlev: Dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etme amacıyla düzenlenmesi.

  terimlerGönderici: Kaynaktan gelen mesajı iletici, araç ve yöntemleri takip ederek ulaştıran kişi.

  terimlerGösterge: Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, nesne, görünüş ve olgu.

  terimlerGösterge Bilim: Gösterge sistemlerini inceleyen çalışma alanı.

  terimlerGünlük: Günce. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içeren, kişisel hayatı konu alan edebi tür.

  terimlerGünlük (Günce/Ruzname/Jurnal): Yaşanan olayların, izlenimlerin, tarih atılarak, günü gününe yazılması ile oluşan türe günlük denir.

  terimlerHaber: Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık.

  terimlerHâkim Anlatıcı: Hikâye ve roman gibi sanat eserlerinde her şeyi bilen, her şeyi gören, istediği bilgiyi veren, istediği zaman susan, bazen olayları bütün det

  terimlerHalk Hikâyeleri: Toplumsal iz bırakmış bir olaydan veya bir yazınsal ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden kaynaklanarak ortaya çıkan halk ede

  terimlerHeyecana Bağlı İşlev: 1- İletinin, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyla oluşturulması. 2- Göndericinin dili

  terimlerHikaye: Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü.

  terimlerHikaye (Öykü): Olmuş ya da olabilecek olayları yere ve zamana bağlayarak bir kurgu içinde anlatan, insan yaşamından kesitler sunan kısa yazı türüne hikâye

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 193

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın