Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

terimler Entrika:Roman, hikâye ve tiyatro türlerinde, olayların okuyucuda ya da seyircide merak uyandıracak şekilde devam

terimler Epizot:Bir hikâyede asıl olaya karışan ikinci derece önemli olay. devam

terimler Estetik:Sanatsal yaratının genel yasaları ile sanatta ve hayatta güzelliğin kurumsal bilimi, güzel duyu, b devam

terimler Eş Güdüm:Konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi arasında uyum. devam

terimler Fabl:1. Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum h devam

terimler Fars:Toplumdaki düzensizlikleri alaylı anlatımla yeren, daha çok halk zevkini okşayan kaba güldürü. devam

terimler Fasıl:Bölüm. Tiyatroda perde karşılığı kullanılmıştır. Karagöz oyununda belli bir vakanın geçtiği bölüm. devam

terimler Feeri:Kişileri melek, cin, peri vb. olan sahnelenmiş masal. Bu türde halk efsanelerinden yararlanılır. devam

terimler Fıkra:Gazete veya dergilerde gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi veya e devam

terimler Fıkra (Köşe Yazısı):Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı devam

terimler Fiil:Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte k devam

terimler Fiilimsi:Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eyle devam

terimler Forum:Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı. Panelin devamında yapılan, dinley devam

terimler Gezi Yazısı:Bir yazarın, yurt içi ve yurt dışındaki gezilerinde gördüklerinden ilgi çekici bulduklarını anlatt devam

terimler Gezi Yazısı (Seyahatname):Yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yaz devam

terimler Göndergesel İşlev:Dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etme amacıyla düzenlenmesi. devam

terimler Gönderici:Kaynaktan gelen mesajı iletici, araç ve yöntemleri takip ederek ulaştıran kişi. devam

terimler Gösterge:Kendi dışında bir başka şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, nesne, görünüş ve olgu. devam

terimler Gösterge Bilim:Gösterge sistemlerini inceleyen çalışma alanı. devam

terimler Günlük:Günce. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içeren, kişisel hayatı konu alan edebi tür. devam

terimler Günlük (Günce/Ruzname/Jurnal):Yaşanan olayların, izlenimlerin, tarih atılarak, günü gününe yazılması ile oluşan türe günlük deni devam

terimler Haber:Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. devam

terimler Hâkim Anlatıcı:Hikâye ve roman gibi sanat eserlerinde her şeyi bilen, her şeyi gören, istediği bilgiyi veren, ist devam

terimler Halk Hikâyeleri:Toplumsal iz bırakmış bir olaydan veya bir yazınsal ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden devam

terimler Heyecana Bağlı İşlev:1- İletinin, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirme amacıyl devam

terimler Hikaye:Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü. devam

terimler Hikaye (Öykü):Olmuş ya da olabilecek olayları yere ve zamana bağlayarak bir kurgu içinde anlatan, insan yaşamınd devam

DİĞER SAYFALAR:

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 193

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın