Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

terimler Humor:Alay, dalga geçiş, hafife alma, boş verme. devam

terimler İçerik:Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü. devam

terimler İleti:Bir edebiyat eserinde sanatçının asıl iletmek istediği temel düşünce, verilmek istenen mesaj. devam

terimler İletişim:Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişi devam

terimler İletişim Tablosu:Gönderici, alıcı, ileti, bağlam, kanal, iletilen objenin ve şifre durumundaki dilin yer aldığı tab devam

terimler İmge:Edebiyat ürünlerinde, özellikle şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, etkili, görülebilir ve devam

terimler İroni:Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme. devam

terimler İsim:Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, ad. devam

terimler İş Mektubu:Özel kişilerle iş kurumları ve iş kurumlarının kendi arasında, işle ilgili olarak yazılan mektupla devam

terimler Jest:1- Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli h devam

terimler Kabare:Güncel, toplumsal konuları eleştirel bir tavırla yansıtan, izleyici ile içlidışlı olunan oyunlardı devam

terimler Kahraman Anlatıcı:Hikâye ve roman gibi sanat eserlerinde olayları kendi dil ve üslubuyla ve birinci şahıs ağzıyla na devam

terimler Kanal:Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler. devam

terimler Kanalı Kontrol İşlevi:İletinin, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmesi. devam

terimler Karakter:Başkalarına benzemekten çok, başkalarından farklılıkları ve sadece kendine has değer ve nitelikle devam

terimler Kavram Ve Ses İmgesi:Gösterilenin kelimenin kavram yönünü, gösterenin de ses simgesini oluşturması. devam

terimler Kavramlaştırma:Var olandan hareketle gerçekleştirilen soyutlama. devam

terimler Kip:Fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın, teklik veya devam

terimler Kod:İletiyi şifrelemekle kullanılan malzeme, konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtiliş biçimi. devam

terimler Komedi:Kişilerin, olay ve âdetlerin gülünç ve eğlendirici yönlerini gösterip seyirciye ibret vermek veya devam

terimler Konferans:Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. devam

terimler Konu:Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu. devam

terimler Kostüm:Sinema ve tiyatroda oyuncu elbiselerine verilen ad. devam

terimler Kronoloji:Zaman bilimi, zaman dizini. devam

terimler Kulis:Sahne arkası. devam

terimler Kültür:Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yar devam

terimler Makale:1. Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik, ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı nit devam

DİĞER SAYFALAR:

Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 193

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın