Eğitim Siteleri

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğü

  terimlerHumor: Alay, dalga geçiş, hafife alma, boş verme.

  terimlerİçerik: Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü.

  terimlerİleti: Bir edebiyat eserinde sanatçının asıl iletmek istediği temel düşünce, verilmek istenen mesaj.

  terimlerİletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

  terimlerİletişim Tablosu: Gönderici, alıcı, ileti, bağlam, kanal, iletilen objenin ve şifre durumundaki dilin yer aldığı tablo. İletişim ögelerinin gösterildiği ta

  terimlerİmge: Edebiyat ürünlerinde, özellikle şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, etkili, görülebilir ve duyulabilir bir biçimde anlatmak için anla

  terimlerİroni: Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme.

  terimlerİsim: Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, ad.

  terimlerİş Mektubu: Özel kişilerle iş kurumları ve iş kurumlarının kendi arasında, işle ilgili olarak yazılan mektuplara denir. Bu mektuplarda konusu ne olursa

  terimlerJest: 1- Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket. 2- Tiyatro sahnesinde, sanatçı

  terimlerKabare: Güncel, toplumsal konuları eleştirel bir tavırla yansıtan, izleyici ile içlidışlı olunan oyunlardır.

  terimlerKahraman Anlatıcı: Hikâye ve roman gibi sanat eserlerinde olayları kendi dil ve üslubuyla ve birinci şahıs ağzıyla nakleden anlatıcı.

  terimlerKanal: Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler.

  terimlerKanalı Kontrol İşlevi: İletinin, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmesi.

  terimlerKarakter: Başkalarına benzemekten çok, başkalarından farklılıkları ve sadece kendine has değer ve nitelikleriyle belirginleşen kahraman.

  terimlerKavram Ve Ses İmgesi: Gösterilenin kelimenin kavram yönünü, gösterenin de ses simgesini oluşturması.

  terimlerKavramlaştırma: Var olandan hareketle gerçekleştirilen soyutlama.

  terimlerKip: Fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtiliş biçimi.

  terimlerKod: İletiyi şifrelemekle kullanılan malzeme, konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtiliş biçimi.

  terimlerKomedi: Kişilerin, olay ve âdetlerin gülünç ve eğlendirici yönlerini gösterip seyirciye ibret vermek veya hoş vakit geçirtmek için yazılıp sahnel

  terimlerKonferans: Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma.

  terimlerKonu: Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu.

  terimlerKostüm: Sinema ve tiyatroda oyuncu elbiselerine verilen ad.

  terimlerKronoloji: Zaman bilimi, zaman dizini.

  terimlerKulis: Sahne arkası.

  terimlerKültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanıl

  terimlerMakale: 1. Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik, ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete ve dergi yazısı. 2.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6 7   SONRAKİ   »»

  Dil ve Anlatım Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 193

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın