Eğitim Sitesi

Devrikleme Nedir? Devrikleme Hakkında Kısaca Bilgi

Devrikleme Terimi Hakkında Bilgiler

DevriklemeEdebiyat Terimi Olarak Devrikleme:
Sözcüklerin cümle içinde olağan sıralanış biçimlerine uymayan kullanımı.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Gerilim: Okuyucu ya da izleyicide merak ve korku duygularını uyandırarak, endişeli bekleyiş içine sürükleyen gerginlik. devam et

  box Anjanbman: Şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bendlere kaymasıdır. Türk şiirine Fransız şiirinden geçti. Servet-i Fünun dön devam et

  box Murafakat: Üslûbun, ele alınan konuya göre düzenlenmesi, dile getirilen düşünce, duygu ve hayallare uygun düşmesine, üslûp ile içerik arasında bir ilişki kurulma devam et

  box Gazel: 1. Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uy devam et

  box Biyografi: Bir kişinin yaşamını ve eserlerini, nesnel bir bakışla anlatan eser. devam et

  box Siyasetname: Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser. devam et

  box Müsemmen: Divan şiirinde sekiz dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi. devam et

  box Terkib-i Bent: Edebiyatta "hane" adı verilen gazel biçiminde kafiyelendirilmiş 5-10 beyitlik şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) "vasıta adı verilen ve sürekli devam et