Eğitim Sitesi

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  terimler Firengi Delikleri:Güvertede biriken suların dışarı akması için, bir ağzı bordaya açılmış güverte üstü deliklerdir. devam

  terimler Flador:Çarmıhların gerilmesi için kullanılan sistem. devam

  terimler Flama:Üç köşeli sancak. devam

  terimler Flasa:Halatı meydana getiren incecik ipler. devam

  terimler Flesa:Liflerin bir tarafa bükülmesi ile elde edilen ve halatı meydana getiren en uzun kısımdır. devam

  terimler Flok:Baş tarafa çekilen üç köşe yelken. devam

  terimler Fora:Herhangi bir halatı çözmeye, bir şeyi açmaya fora denir. devam

  terimler Fora Etmek:Bir yere bağlanmış olan halatın oradan çıkartılması (Sivil denizcilikte: MOLA)  devam

  terimler Forklift:Yükleme ve tahliye işlemlerinde, rıhtımda veya gemi ambarında ağır malzemenin kaldırılıp taşınması devam

  terimler Formen:Yine yükleme veya tahliye işlerini yürüten işçi gurubunun (posta) başı. devam

  terimler Fribord:Yüklü gemi bordasının ortasında su yüzeyinden ana güvertenin(fribord güvertesi) üst çizgisine kada devam

  terimler Fribord Markaları:Gemilerin bordalarında bulunan disk, çizgiler ve harfler. "Sigorta markası" da denir. 80 register devam

  terimler Frişka:Bütün yelkenleri camadan vurmaksızın kullanılabilcek dercedeki diri rüzgar.  devam

  terimler Fundo (Funda):Demirlemek, demirlemek için demirin denize bırakılması. Demirlemek için verilen komut. devam

  terimler Gabya:Ana direk ile babafingo çubuğu arasındakı çubuk veya yelken. devam

  terimler Gabya Çubuğu / Direği:Ana direk üzerine sürülen çubuk. Gabya çubukları üzerinde bulundukları ana direklerin isimleri ile devam

  terimler Gabya Destamorası:Gabya çubuğu ile babafingo çubuğunu saran destamora.  devam

  terimler Gabyer:Yelken gemilerinde yelken, seren, arma ve bunlara ait her türlü işleri yapan personele verilen yel devam

  terimler Gaga:Demirin iki ucundaki tırnakların en uç kısmı. devam

  terimler Gamba Almak:Halatın veya zincirin kendi etrafında dönmesi veya burulması. devam

  terimler Gaznofiski:Savaş gemilerinde seren üzerine çekilen ve işaretleşmede kullanılan üst üste çekilmiş kırmızı, bey devam

  terimler Gel-Git:Güneş ve ayın dünya üzerindeki çekimlerinin etkisi ile suların alçalıp yükselmesi. devam

  terimler Gemi Jurnali:Gemi ile ilgili olayların kaydedildiği, hukuki işlemlerde çok önemli yeri olan defter. devam

  terimler Gemi Tastiknamesi:Bir geminin adı, bağlama limanı, ölçme belgesinde yazılı bilgileri, menşe tafsilatını, sahip veya devam

  terimler Gemi Vasatı:Gemi ve deniz araçlarında en geniş kemerinin bulunduğu orta kısımlar ve civarı.  devam

  terimler Genişlik:Geminin veya teknenin genişliği. devam

  terimler Genova:İstrelyaya çekilen, istrelya cundasına kadar çıkan, güverte üstünde çarmıklara kadar uzanan flok.  devam

  DİĞER SAYFALAR:

  Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 839

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın