Yazılı Sınav Soruları

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  terimlerIskalarya: Yelkenli gemilerde direklere çıkmak için çarmıkların aralarına yatay olarak bağlanmış ince halat veya demir çubuklar. 

  terimlerIskalarya Bağı: Iskalaryaları çarmıklara bağlamak için yapılan bağ. Kazıkbağı. 

  terimlerIskanca: Değiştirmek (nöbet, vardıya, kürek)

  terimlerIskarça: Liman ve rıhtımlarda çok sayıda gemi bulunmasına denir. Karışıklık anlamına da gelir.

  terimlerIskarmoz: Kürekli teknelerde küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çelik şeklindeki metal veya ahşap lumbar. 

  terimlerIskopomar Mataforası: Iskopomar yelkeninin altabaşo yakasını geren bumba.

  terimlerIskota: Yelkenleri rüzgar ile doldurmak ve/veya yön değiştirmek - açı vermek için kullanılan halat - palanga donanımı. Ana yelken ıskotası (palan

  terimlerIskota Yakası (Köşesi): Kabasorta yelkenlerde altyakalar; randa, pik veya floklarda alt geri köşe.

  terimlerIstralya: Direk ve çubukların cundalarında baş ve kıça doğru inen sabit arma, veya teknelerin postalarını baştan kıça kadar birbirlerine bağlayan k

  terimlerIzbarço: Bir halatın ucunda halka oluşturacak şekilde atılan bağ.

  terimlerİç Büyük Flok: İç büyük flok larmosu üzerine açılan üç köşe yelken. 

  terimlerİç Kuşağı: Oturak tahtası başlarının üzerine oturmaları için filika ve botların alabandalarına bağlanmış olan ve baştan kıça kadar uzanan ensiz ta

  terimlerİç Omurga: Postaları [bir ahşap teknede] omurgaya daha sıkı bağlamak için baştan kıça kadar uzuanan ikinci bir omurga 

  terimlerİğne: Direklerin kıç tarafa bakan kısımları ile yarım serenlerin çatallarının üzerinde hareket ettiği ağaç çubuk.

  terimlerİğnecik: Dümenin kıç bodoslamaya bağlanabilmesi için, erkekli ve dişili çift menteşe.

  terimlerİhtiyat Demir: Göz demirleri vasfında olan ve gemilerde gerektiğinde kullanılmak üzere bulunan yedek demir. 

  terimlerİktirani Sürat: İktirani med ve cezir vaktindeki, med ve cezir akıntılarının süratlerinin ortalamasıdır. 

  terimlerİnhitat: Hissi ufuk ile görünen ufuk arasındaki açı veya gözlemcinin gözünün yeryüzeyinden yüksekte bulunması dolayısıyla zahiri ufkun alçalmas

  terimlerİntersep: Hesabi irtifa ile hakiki irtifa arasındaki fark.

  terimlerİntikal: Dümene basmayı takiben geminin 90 derece döndüğünde geldiği noktadan eski rotaya olan dik mesafe.

  terimlerİskandil: Denizliğin derinliğini ölçmek.

  terimlerİskandil Kurşunu: İskandil salvolarının bağlandığı ağır kurşun - ağırlık.

  terimlerİskandil Salvosu: İskandil kurşunlarının bağlandığı işaretli salvo.

  terimlerİskarça: Bir liman veya koy içindeki kalabalık tekne gurubu, karışık olarak demirlemiş olan tekneler topluluğu.

  terimlerİskele: Kıçtan bakıldığında teknenin sol tarafı. Teknenin pruva-pupa hattına göre sol yarısı veya gemiye girip çıkmak için kullanılan sürme ve

  terimlerİskele Kontra: Yelkenlerini teknenin sol tarafından gelen rüzgâra göre ayarlamış olan tekne.

  terimlerİskele Tavası: İskelelerin alt ve üstünde girip çıkmada ilk basılan platform. 

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   12 13 14 15 16 17 18   SONRAKİ   »»

  Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 814

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın