Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

terimler En Alçak Su:Bir ay gününde bir yerde vukubulan iki alçak sudan daha alçak olan su.  devam

terimler Enlem Farkı:Birbirinden farklı durumda bulunan iki noktadan geçen enlemler arasındaki meridyen yayının açısal devam

terimler Enlem Kemere:Gemi postalarını birbirine bağlayan ve üzerine güverte sac veya tahtaları döşenen demir porteller. devam

terimler Esnemek:Kuvvetli rüzgar sebebiyle yelkenlerin dolması ve direklerin hafifçe bel vermesi.  devam

terimler Etli Zincir:Baklasının boyuna göre kalınlığı fazla olan zincir.  devam

terimler Evet Sancağı:Sancak muhaberesinde, olumlu cevabı gösteren işaret sancağıdır.  devam

terimler Faça Etmek:Yelkeni rüzgârla ters taraftan doldurmak. Seren yelkenlerin bir taraftan prasya olduğu halde kapat devam

terimler Façuna:Halatların fazla sürtünmeye maruz kalan kısımlarının yıpranmasını önlemek için bu kısımlar gırcala devam

terimler Façuna Etmek:Badarnanın tel veya mürnel ile sıkı sıkıya bağlanması.  devam

terimler Façuna Tokmağı:Façunalık halatların, halat üzerine sıkıca sarılmalarını temine yarayan bir tarafı oyuk tokmak.  devam

terimler Façunalık:Halatları façuna etmekte kullanılan gırcıla, mürnel veya tel gibi ince halatlar.  devam

terimler Falaka:1- Puntel, dikme ve matafora cundalarının (uçlarının) arasına gerilerek, bulundukları durumlarını devam

terimler Falye:Ağızdan dolma topların hartuçlarını ateşlemek için kuyruk kısımlarında bulunan delik. Buna Falye D devam

terimler Farş:Sintineler üzerine konulan ensiz tahtalar. Ticaret gemilerinde dabılbatımlar üzerine konulan kalın devam

terimler Farş Tahtaları:Ağaç bir teknenin sintine üzerindeki aralıklı tahtaları. devam

terimler Felek:Ufak deniz araçları ile filika ve kiklerin sahile çekilmesi için omurgaları altına konulan yuvarla devam

terimler Fener:Tekneleri belli bir tehlikeye karşı uyarmak ve navigasyonlarına yardımcı olmak amacıyla belli bir devam

terimler Fersah:Üç deniz miline eşit mesafe ölçüsü, 18240 yarda veya 5556 metreye tekabül eder. Bu uzunluklar, mil devam

terimler Fırdöndü:Zincirin gamba almaması için aralara konan bir eksene bağlı olarak bağımsız dönen iki yarım baklad devam

terimler Fırtına Floku:Çok kalın yelken bezinden yapılmış ve normal ön yelkenlerin kullanılamayacağı kadar kuvvetli rüzgâ devam

terimler Filika:Savaş gemilerindeki kürekli veya yelkinli tekneler. devam

terimler Filika Mataforası:Filikaların sudan kaldırılarak gemiye alınması için kullanılan matafora. devam

terimler Filotilla:Muhrip ve muhripten daha küçük gemilerden teşekkül eden taktik birlik. devam

terimler Firar Kaportası:Firar yolunun güverteye açıldığı kaporta. devam

terimler Firar Yolu:Bir tehlike anında makine veya kazan dairelerinde bulunan personelin güverteye çıkmaları için bu d devam

terimler Firaşkon:Çok ağır malzemeleri kaldırmak için kullanılan üç dilli iki makaradan ibaret palanga.  devam

terimler Firengi:Denizlerden içeri gelen yada temizlik için güverteye basılan suların dışarı akıtılması için yalı k devam

DİĞER SAYFALAR:

Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 839

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın