Oyun Siteleri

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  terimlerEn Alçak Su: Bir ay gününde bir yerde vukubulan iki alçak sudan daha alçak olan su. 

  terimlerEnlem Farkı: Birbirinden farklı durumda bulunan iki noktadan geçen enlemler arasındaki meridyen yayının açısal uzunluğu. 

  terimlerEnlem Kemere: Gemi postalarını birbirine bağlayan ve üzerine güverte sac veya tahtaları döşenen demir porteller. 

  terimlerEsnemek: Kuvvetli rüzgar sebebiyle yelkenlerin dolması ve direklerin hafifçe bel vermesi. 

  terimlerEtli Zincir: Baklasının boyuna göre kalınlığı fazla olan zincir. 

  terimlerEvet Sancağı: Sancak muhaberesinde, olumlu cevabı gösteren işaret sancağıdır. 

  terimlerFaça Etmek: Yelkeni rüzgârla ters taraftan doldurmak. Seren yelkenlerin bir taraftan prasya olduğu halde kapatılması.

  terimlerFaçuna: Halatların fazla sürtünmeye maruz kalan kısımlarının yıpranmasını önlemek için bu kısımlar gırcala ve mürsel ile sarılır. Bu işleme

  terimlerFaçuna Etmek: Badarnanın tel veya mürnel ile sıkı sıkıya bağlanması. 

  terimlerFaçuna Tokmağı: Façunalık halatların, halat üzerine sıkıca sarılmalarını temine yarayan bir tarafı oyuk tokmak. 

  terimlerFaçunalık: Halatları façuna etmekte kullanılan gırcıla, mürnel veya tel gibi ince halatlar. 

  terimlerFalaka: 1- Puntel, dikme ve matafora cundalarının (uçlarının) arasına gerilerek, bulundukları durumlarını muhafaza etmesini sağlayan halatlardır.

  terimlerFalye: Ağızdan dolma topların hartuçlarını ateşlemek için kuyruk kısımlarında bulunan delik. Buna Falye Deliği de denir. 

  terimlerFarş: Sintineler üzerine konulan ensiz tahtalar. Ticaret gemilerinde dabılbatımlar üzerine konulan kalın kalaslara da Farş denir. 

  terimlerFarş Tahtaları: Ağaç bir teknenin sintine üzerindeki aralıklı tahtaları.

  terimlerFelek: Ufak deniz araçları ile filika ve kiklerin sahile çekilmesi için omurgaları altına konulan yuvarlak kütükler.

  terimlerFener: Tekneleri belli bir tehlikeye karşı uyarmak ve navigasyonlarına yardımcı olmak amacıyla belli bir ışık işareti gösteren bina ve benzeri yap

  terimlerFersah: Üç deniz miline eşit mesafe ölçüsü, 18240 yarda veya 5556 metreye tekabül eder. Bu uzunluklar, milletlerin kabul ettiği ayrı ayrı uzunlukta

  terimlerFırdöndü: Zincirin gamba almaması için aralara konan bir eksene bağlı olarak bağımsız dönen iki yarım bakladan oluşan kilit.

  terimlerFırtına Floku: Çok kalın yelken bezinden yapılmış ve normal ön yelkenlerin kullanılamayacağı kadar kuvvetli rüzgârlarda basılan bir tür küçük flok.

  terimlerFilika: Savaş gemilerindeki kürekli veya yelkinli tekneler.

  terimlerFilika Mataforası: Filikaların sudan kaldırılarak gemiye alınması için kullanılan matafora.

  terimlerFilotilla: Muhrip ve muhripten daha küçük gemilerden teşekkül eden taktik birlik.

  terimlerFirar Kaportası: Firar yolunun güverteye açıldığı kaporta.

  terimlerFirar Yolu: Bir tehlike anında makine veya kazan dairelerinde bulunan personelin güverteye çıkmaları için bu daireler ile güverte arasındaki silindir şek

  terimlerFiraşkon: Çok ağır malzemeleri kaldırmak için kullanılan üç dilli iki makaradan ibaret palanga. 

  terimlerFirengi: Denizlerden içeri gelen yada temizlik için güverteye basılan suların dışarı akıtılması için yalı kütüklerinden veya bir ağzı güverte

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   9 10 11 12 13 14 15   SONRAKİ   »»

  Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 839

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın