Eğitim Sitesi

Celb-i menafi Nedir? Celb-i menafi Hakkında Kısaca Bilgi

Celb-i menafi Terimi Hakkında Bilgiler

Celb-i menafiHukuk Terimi Olarak Celb-i menafi:
Fayda sağlamak

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Doğrudan Doğruya Temsil: Temsilcinin, bir hukuki işlemi temsil olunanın adına ve hesabına yapması. devam et

  box Şefi: Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı devam et

  box Tahliye: Haksız yere bir taşınmazı işgal eden kişinin devlet gücü ile taşınmadan çıkarılması; hükümlü ve tutuklunun cezaevinden çıkarılması. Boşaltma; salıverm devam et

  box Taakkul: Akıl erdirme, zihin yorarak anlama, hatıra getirme. devam et

  box Tashih: düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi devam et

  box Tahakkuk: Gerçekleşme, meydana gelme, bir şeyin doğruluğunun ortaya çıkması. devam et

  box Mefruğunleh: kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimse devam et

  box Bloke Çek: Keşideci tarafından anlaşmazlığın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğu çek türü. devam et