Eğitim Sitesi

Çanak Nedir? Çanak Hakkında Kısaca Bilgi

Çanak Terimi Hakkında Bilgiler

ÇanakYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Çanak:
Kullanılacak boyaların hazır hale gelmesi için kullanılan küçük kaplara denir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Risale: Küçük kitap; risale, mecmua yerine de kullanılmıştır. Ama daha çok mecmuati'r-resail olarak, içinde birden fazla eser bulunan kitaplar hakkında kullan devam et

  box Kalem Yastığı: Makta ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Mihfere: Yanlışları düzeltmek için, yazıyı kazımakta kullanılan kalemtıraş, bıçak. devam et

  box Mümsiha: Hattatlarla kâtiplerin kalemin mürekkebini silmek için kullandıkları beze verilen ad. Bu bez siyah ve yumuşak olurdu. devam et

  box Bitkisel Motifler: Tezhip sanatında kullanılan motiflerdir. Çeşitleri: Çiçekler : hataî (stilize), realist çiçek motifleri (vazolu-vazosuz), minyatürdeki çiç devam et

  box Ayar: Ebru yapmadan önce kitrenin yoğunluğuna göre boyaların kıvamını ayarlamaya denir. devam et

  box Cedvel: Yazma kitaplarda ve levhalarda yazıyla kenarı ayırmak üzere altınla çekilen çizgilere verilen ad. Tek çizgi veya biri kalın biri ince iki çizgiden iba devam et

  box Ahenin Kalem: Demir kalem. devam et