Eğitim Sitesi

Blok Nizam Nedir? Blok Nizam Hakkında Kısaca Bilgi

Blok Nizam Terimi Hakkında Bilgiler

Blok NizamBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Blok Nizam:
İmar planı veya ilgili Yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli yapı nizamıdır.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Ahz: Alma, tutma, kabul etme, tahsil etme, tasarrufuna katma. devam et

  box Mütekabiliyet: Karşılıklılık. Mukabele-i Bilmisil Kanuna göre mütekabiliyet ilkesi: Yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına olumlu veya olumsuz nasıl bir uygulama yapı devam et

  box Yeni Arazi Teşekkülü: Kimsenin mülkiyetinde olmayan yerlerde birikme, dolma, kayma ya da kamunun malı olan akarsuların yatak veya seviyelerinin değişmesi gibi olaylarla olu devam et

  box Manyetik Değerler ve Manyetik Haritalar: Yerin manyetik alanına ait her çeşit ölçüler ile bu ölçüleri ve bunlardan elde edilen bilgileri gösteren ürünler. devam et

  box Yaklaşık Maliyet: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üz devam et

  box Dolaysız Vergi: Doğrudan doğruya vergi yükümlüsünden alınan vergiler. devam et

  box Vizite: Gelir, Kazanç, İrat, Kazanım. devam et

  box Feragat: Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme, bir şey istememek. Tok gözlülük. devam et