Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Konukçu canlı:Parazit canlıyı üzerinde barındıran canlı. devam

terimler Konvergen Evrim:Büyük ölçüde farklı kökene bağlı iki ya da daha fazla organizmada benzer işlev yapan benzer yapıla devam

terimler Kopulasyon:Eşeysel birleşmedir. Sperma hücrelerinin birinden ötekine iletilmesi sırasında iki hayvanın fiziks devam

terimler Koriyon:Memeli, kuş ve sürüngen embriyolarını koruyan zarların en dışta yer alanı; bu zar, memelilerde pla devam

terimler Kornea:Gözün en dışta bulunan sert tabakasının yaklaşık 1/6'sını oluşturan saydam ön bölgesi, sert tabaka devam

terimler Korpus Allatum:Böceklerde beynin hemen gerisinde bulunan iç salgı bezidir. Jüvenil hormonu salgılar. devam

terimler Korpus Kallozum:Memeli hayvanlarda iki beyin yarı küresini birleştiren büyük komissür fibril demeti. devam

terimler Korpus Luteum:Olgunlaşan ve yumurtayı atan ovaryumda, ovaryum folikül hücreleri tarafından oluşturulan sarı renk devam

terimler Korpus Striyatum:Her beyin yarı küresi nin tabanında bulunan nöron ve sinir liflerinden oluşan korteksin altındaki devam

terimler Korteks:Bir organın dış tabakası. Bitkilerde epidermisin altındaki doku. devam

terimler Koruma biyolojisi:Doğayı ve dünyanın biyoçeşitliliğini konu alan ve türleri, habitatları ve ekosistemleri çeşitli ta devam

terimler Koryon:Sürüngen, kuş ve memeli hayvanlarda embriyoyu saran örtü. Memelilerde plasentanın yapısına girer. devam

terimler Kotiledon:Bir bitkide embriyonun çenek yaprağı. devam

terimler Kovalent Bağ:Bir ya da daha çok elektronun ortaklaşa kullanılmasını kimyasal bağ. devam

terimler Kozmik:Yıldızlar arası, uzaylarla ilgili olan. devam

terimler Kozmik madde:Evreni meydana getiren madde. devam

terimler Kök:Bitkinin toprak altında kalan kısmıdır. Bitkiyi toprağa bağlar. Gövdenin boşlukta gelişmesine yard devam

terimler Kök Basıncı:Bitki köklerindeki özsuyun pozitif basıncı. Özsuyun, toprakta bulunan suya göre hipertonik oluşu n devam

terimler Kök Hücre:Hayvanlarda, sürekli olarak çoğalma yeteneğinde olan farklılaşmamış bir hücre. devam

terimler Krebs döngüsü:Glikozun devamında pirüvatın karbon diokside metabolik yıkımının tamamlandığı kimyasal döngü. devam

terimler Kretinizm:Genç bireyde tiroid salgısının doğuştan bulunmayışından ileri gelen durumdur. Beyin ve vücut geliş devam

terimler Krista:Elektron taşıma zinciri ve ATP sentezini katalizleyen enzimlerin bulunduğu, mitokondrinin iç zarın devam

terimler Kromatin:1-Hücre çekirdeğinin boyanabilen kısmı. Çekirdek içinde ağ görünümünde olup DNA ve protein bileşim devam

terimler Kromatin Noktası:İnsan derisi ya da ağız mukozasında olduğu gibi çekirdek çeperinde kromatin birikimidir. Kinin nük devam

terimler Kromatit:Moleküler duplikasyon olduktan sentromerlerin birbirinden ayrıldığı zamana kadar, yeni replikasyon devam

terimler Kromatofor:Epidermisin alt tabakasında olduğu gibi pigment hücresi ya da renk oluşturan plastid. Bazı bakteri devam

terimler Kromomer:Kromozomu oluşturan tesbih tanesi gibi tanecik dizisi. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın