Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerKonukçu canlı: Parazit canlıyı üzerinde barındıran canlı.

  terimlerKonvergen Evrim: Büyük ölçüde farklı kökene bağlı iki ya da daha fazla organizmada benzer işlev yapan benzer yapıların bağımsız olarak evrimleşmesi.

  terimlerKopulasyon: Eşeysel birleşmedir. Sperma hücrelerinin birinden ötekine iletilmesi sırasında iki hayvanın fiziksel birleşme faaliyeti.

  terimlerKoriyon: Memeli, kuş ve sürüngen embriyolarını koruyan zarların en dışta yer alanı; bu zar, memelilerde plasentanın bir kısmını oluşturur.

  terimlerKornea: Gözün en dışta bulunan sert tabakasının yaklaşık 1/6'sını oluşturan saydam ön bölgesi, sert tabakanın saydam kısmı.

  terimlerKorpus Allatum: Böceklerde beynin hemen gerisinde bulunan iç salgı bezidir. Jüvenil hormonu salgılar.

  terimlerKorpus Kallozum: Memeli hayvanlarda iki beyin yarı küresini birleştiren büyük komissür fibril demeti.

  terimlerKorpus Luteum: Olgunlaşan ve yumurtayı atan ovaryumda, ovaryum folikül hücreleri tarafından oluşturulan sarı renkli bezdir. Yumurtlamadan sonra folikülden ol

  terimlerKorpus Striyatum: Her beyin yarı küresi nin tabanında bulunan nöron ve sinir liflerinden oluşan korteksin altındaki büyük küme.

  terimlerKorteks: Bir organın dış tabakası. Bitkilerde epidermisin altındaki doku.

  terimlerKoruma biyolojisi: Doğayı ve dünyanın biyoçeşitliliğini konu alan ve türleri, habitatları ve ekosistemleri çeşitli tahribatlardan korumayı amaçlayan bir bil

  terimlerKoryon: Sürüngen, kuş ve memeli hayvanlarda embriyoyu saran örtü. Memelilerde plasentanın yapısına girer.

  terimlerKotiledon: Bir bitkide embriyonun çenek yaprağı.

  terimlerKovalent Bağ: Bir ya da daha çok elektronun ortaklaşa kullanılmasını kimyasal bağ.

  terimlerKozmik: Yıldızlar arası, uzaylarla ilgili olan.

  terimlerKozmik madde: Evreni meydana getiren madde.

  terimlerKök: Bitkinin toprak altında kalan kısmıdır. Bitkiyi toprağa bağlar. Gövdenin boşlukta gelişmesine yardımcı olur. Topraktan su ve suda çözünm

  terimlerKök Basıncı: Bitki köklerindeki özsuyun pozitif basıncı. Özsuyun, toprakta bulunan suya göre hipertonik oluşu nedeniyle ortaya çıkar.

  terimlerKök Hücre: Hayvanlarda, sürekli olarak çoğalma yeteneğinde olan farklılaşmamış bir hücre.

  terimlerKrebs döngüsü: Glikozun devamında pirüvatın karbon diokside metabolik yıkımının tamamlandığı kimyasal döngü.

  terimlerKretinizm: Genç bireyde tiroid salgısının doğuştan bulunmayışından ileri gelen durumdur. Beyin ve vücut gelişiminde gerilik.

  terimlerKrista: Elektron taşıma zinciri ve ATP sentezini katalizleyen enzimlerin bulunduğu, mitokondrinin iç zarındaki kıvrımlı yapı.

  terimlerKromatin: 1-Hücre çekirdeğinin boyanabilen kısmı. Çekirdek içinde ağ görünümünde olup DNA ve protein bileşimindedir. 2-Dinlenme hâlindeki ökar

  terimlerKromatin Noktası: İnsan derisi ya da ağız mukozasında olduğu gibi çekirdek çeperinde kromatin birikimidir. Kinin nükleer eşeyselliğini saptamaya yarar. Dişi

  terimlerKromatit: Moleküler duplikasyon olduktan sentromerlerin birbirinden ayrıldığı zamana kadar, yeni replikasyon geçirmiş olan kromozom.

  terimlerKromatofor: Epidermisin alt tabakasında olduğu gibi pigment hücresi ya da renk oluşturan plastid. Bazı bakterilerde klorofil içeren tanecik.

  terimlerKromomer: Kromozomu oluşturan tesbih tanesi gibi tanecik dizisi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   27 28 29 30 31 32 33   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın