Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerKromoplast: Bitkilerde sarı, kırmızı, turuncu renkli pigmentleri taşıyan plastidler.

  terimlerKromotin İplik: Dinlenme halindeki ökaryot hücrenin çekirdeğinde bulunan kromozomların dağınık hali.

  terimlerKromozom: 1-Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan DNA ve nükleoproteinden oluşmuş yapı. Hücrenin kendi kendini eksiksiz olarak k

  terimlerKromozom Mutasyonu: Bir kromozomun üzerindeki bir DNA parçasının konumunda /yönünde değişikliklerin olması ya da DNA parçasının kaybedilmesi durumu.

  terimlerKroner Damarlar: Kalbi besleyen ince atardamarlar.

  terimlerKrosing Over: 1-Mayoz sırasında homolog kromozomların sinapsları oluşturmasını ve bazı kısımlarını karşılıklı değiştirme olayı. 2-Homolog krom

  terimlerKrossing over: Mayoz bölünmede, tetratların kromotidleri arasında karşılıklı gen alış-verişi, parça değişimi.

  terimlerKsantofil: Yeşil yapraklarda, otlarda ve öteki bitkisel maddelerde karotinle bulunan sarı renkli pigment.

  terimlerKserofitler: Kurakçıl bitkilerdir. Çok az su içeren topraklarda yaşamaya uyum gösteren yukka ve kaktüs gibi bitkiler.

  terimlerKseroftalmi: Anormal bir biçimde kuruluk, matlık ve kornea üzerinde boynuzsu epitel tabakası ile belirlenen bir çeşit körlük. A Vitamini eksikliğinden ile

  terimlerKsilem: Trakeofitlerde su ve suda çözünen tuzları ileten doku. Trake ve trakeidlerden oluşur. Aynı zamanda bitkiye mekanik destek sağlar.

  terimlerKtenoforlar: Vücudu jel biçiminde bir kümeyi saran iki tabakalı hücreden olan deniz hayvanlarıdır. Dış yüzünde tarağa benzer biçimde sekiz kirpik sır

  terimlerKuantum: Işınım enerjisi birimidir. Elektrik yükü yoktur ve çok az kütlesi vardır. Bir kuantum enerjisi, radyasyonun dalga boyunun ters bir fonksiyonud

  terimlerKupfer Hücreleri: Karaciğerde sinüs çeperlerinde ömrünü tamamlamış alyuvarları parçalayan hücreler.

  terimlerKuraklık: Bir bölgede canlıların yaşamını tehlikeye düşürecek şekilde nem miktarındaki azalış.

  terimlerKursak: 1- Kuşların sindirim sisteminde kese şeklinde genişlemiş ve besin depo edilen organ. 2- Böceklerin ve solucanların sindirim kanalının ön

  terimlerKutup Hücresi: Hemen hemen nukleustan başka birşey içermeyen küçük hücredir. Oogenezisde oluşur ve yumurtanın animal kutbunda küçük bir nokta şeklinde g

  terimlerKüçük kan dolaşımı: Kalbin sağ karıncığındaki kirli kanın akciğer atardamarı ile akciğerlere gidip temizlendikten sonra akciğer toplardamarı ile yüreğin sol

  terimlerKütin: Yaprak yüzeyinden su kaybını önleyen mumsu, su geçirmez ince tabaka.

  terimlerLabirintodon: Soyu tükenmiş Amfibi'lerin alt sınıfının bir üyesidir. Bunlarda diş minesi karmaşık bir şekilde dentin içine girmiştir. Karada yaşayan i

  terimlerLaktaz: İnce bağırsakta bulunan, laktoz sindiriminde görevli enzim.

  terimlerLaktik asit fermantasyonu: Oksijen yokluğunda bazı bakteri ve memeli hücrelerinde görülen, glikoliz sonucu oluşan pirüvatın laktik aside dönüştürülmesi.

  terimlerLaktoz: Dişi memeliler tarafından sentezlenen disakkarit çeşidi. Sütte bulunan ve sütün buharlaşmasıyla kristal halde toplanan bir disakkarit. Süt

  terimlerLamel: Kemikte olduğu gibi ince bir yaprak ya da levha.

  terimlerLangerhans Adacığı: Pankreasın sindirim enzimi salgılayan kısmının içine gömülü bulunup çok sayıda yuvarlak ya da çokgen şekilli hücrelerin (alfa, beta, gam

  terimlerLap (Renin) Enzimi: Süt çocuklarında sütteki kazein adı verilen proteini çökelten enzim.

  terimlerLarinks: Ses kutusu trakeanın girişinde bulunan kıkırdaksı yapı. İkinci derece de ses organı olarak vazife görür.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   28 29 30 31 32 33 34   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın