Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Guatr:Tiroid bezinin büyümesi sonucu oluşan hastalık.Tiroidin aşırı faaliyeti ya da iyot eksikliğinden o devam

terimler Gutasyon:1-Bitkilerin yapraklarından damlalar halinde su atılması. 2-Kök basıncı ile yaprak porlarından devam

terimler Gymnosperm:Çıplaktohumlular. Tohum ları ovaryum içinde kapalı olmayan tohumlu bitkiler sınıfı. Konifer ve ort devam

terimler Habitat:1- Bir organizmanın(bitki ya da hayvanın) doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği, kendine özgü özel devam

terimler Habituasyon:Organizmaların bir uyarıcıya alışarak ona tepki gösteremez duruma gelmesi. devam

terimler Habitus:Bir bitki yada hayvanın genel görünüşü. devam

terimler Haploid:Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom sayısı, vücut hücrelerinin sahip olduğu kromozom sayıs devam

terimler Haploit:Tek bir kromozom takımı kapsayan hücre yada organizma (Örneğin insan gametlerinde bulunan toplam 2 devam

terimler Hardy-Weinberg Yasası:Bir populasyonda bulunan bir allel gen çifti üyelerinin bağıl frekansları bir binomial denklemin a devam

terimler Havers Kanalı:Kemik dokudaki, sinir ve kan damarlarının geçtiği kanal. devam

terimler Havers Kanalları:Kemik matriksi içinde uzanan ve kan damarları ve sinirleri içeren kanallar. devam

terimler Hazırlık Reaksiyonu:Kendinden sonraki bir dehidrogenasyon reaksiyonu için uygun bir substrat molekülünün konfigürasyon devam

terimler HCG (İnsan Koriyonik Gonadotropini):Korpus luteumun varlığını sürdürmesi ve hamileliğin devam etmesine yardım etmek üzere plasentadan devam

terimler HCl (Hidroklorik Asit):Mide özsuyu içerisinde bulunan pepsinojeni pepsine çevirip aktifleştiren asit. devam

terimler Heksoz:Altı karbonlu monosakkarit. devam

terimler Helikaz:DNA nın kopyalanması sırasında DNA nın helik zincirini fermuar gibi açan enzim. devam

terimler Hem Ototrof Hem Heterotrof Canlılar:Hem kendi besinini üretebilen hem de dışarıdan besini hazır alan canlılardır. Örnek: Öglena, böcek devam

terimler Hemiparazit (Yarı Parazit):Fotosentez yapabilen fakat suyu ve mineral besin maddelerini yaşayan bir başka bitkinin gövdesinde devam

terimler Hemofili:Kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır.Antihemofilik globulin denilen maddenin eksikliğiyle tromoblasti devam

terimler Hemoglobin:1-Alyuvarlarda bulunan, kana kırmızı rengini veren, yapısında demir bulunan, oksijen ve karbon dio devam

terimler Hemolenf:Açık dolaşım sistemine sahip omurgasızlarda bulunan vücut sıvısı. devam

terimler Hemolitik:Kan hücrelerini parçalama özelliği olan. devam

terimler Hemosiyanin:Eklem bacaklıların ve yumuşakçaların hemolenfinde bulunan, oksijeni bağlayan eleman olarak bakır i devam

terimler Henle Kulpu:Memeli böbrek tübülündeki 'U' şeklinde medullaya kadar inen ilmik. Proksimal ve distal kısımlar ar devam

terimler Hepatik:Karaciğere ilişkin. devam

terimler Hepatit B:Kan yoluyla bulaşan ve karaciğer rahatsızlıklarına yol açan bir tür virüs. devam

terimler Herbasöz:Otla ilgili ya da ot özelliği taşıyan, odunsu olmayan. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın