Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Emülgatör:Besinlere katılan ve onların kararlı emülsüyon haline gelmesini sağlayan katkı maddesi. devam

terimler Emülsiyon:1-Başka bir sıvı fazda dağılan bir sıvı faz içindeki kolloid. 2-Sıvı asıltı (sütsü). Biri öbürü devam

terimler Endemik:Belirli bir bölgeye özgün olan ve böylece çoğunlukla görece sınırlı bir yayılışa sahip olan. devam

terimler Endemik tür:Dünyanın yalnızca belirli bir bölgesinde bulunan bir bölgeye özgü olan canlı türü. devam

terimler Endergonik:Enerji absorpsiyonu ile karakterize edilen bir reaksiyon dur. Meydana gelmesi için enerji gereklid devam

terimler Endergonik tepkime:Kendiliğinden gerçekleşemeyen, enerji gerektiren tepkime. devam

terimler Endoderm:1-Embriyo gelişimi sırasında oluşan üç tabakadan, en içte olanı, iç deri. 2-Archenteronu çevrel devam

terimler Endojen:1-Hücre ya da sistem içinde gerçekleşen. 2-Dokulardaki yapım ve yıkım olayları. devam

terimler Endokard:Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar. devam

terimler Endokrin:İç salgı. Başka bir organ ya da kısım üzerinde özel bir etkiye sahip olan bir maddeyi kan ya da le devam

terimler Endokrin Bez:İç salgı (hormon) bezi. devam

terimler Endometriyum:Rahmin epitel astarı. devam

terimler Endoplazmik Retikulum (E.R.):Hücre zarından çekirdeğe kadar uzanan kanal sistemidir. Hücre içinde madde iletimini ve depolanmas devam

terimler Endositoz:Tek hücreli bir ökaryotun besin maddelerini boğum yaparak hücre içerisine alma işlemi. devam

terimler Endoskeleton:Vücudun içinde destek vazifesi gören kemikli ve kıkırdaklı destek yapı. devam

terimler Endosperm:1-Tohumlu bitkilerde döllenme sonucu polar çekirdekler ve spermin birleşmesi ile meydana gelen bes devam

terimler Endotel tabaka:Kan damarlarının için döşeyen tek katlı yassı epitel. devam

terimler Enerji:İş görme kapasitesi. devam

terimler Enerjinin Sakınımı (Korunumu) Yasası:Bir temel fizik yasasıdır. Verilen herhangi bir sistemdeki enerji miktarı sabittir. Enerji ne vard devam

terimler Enfeksiyon:Bakteri, virüs, mantar ya da protozoonların organizmaya girerek çoğalması, hastalık yapma durumu. devam

terimler Engram:Öğretmenin bir sonucu olarak beyinde meydana geldiği farz edilen değişikliğe ait bir terimdir. devam

terimler Entegrasyon:Bütünleşme, birleşme. devam

terimler Enterogastrin:Onikiparmak bağırsağından salgılanan ve midenin özsuyu salgısı yapmasını engelleyen hormon. devam

terimler Enterokinaz:Bağırsak suyunda bulunan ve tripsinojeni tripsine çevirerek aktifleştiren enzim. devam

terimler Entropi:İş yapmaya uygun olmayan dağınık enerji durumudur. devam

terimler Enzim:1- Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki Kat devam

terimler Eozin:Doku kesitlerinin boyanmasında kullanılan kırmızı-kahverengi, asidik bir boya. devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın