Yazılı Sınav Soruları

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerAkondroplaziya: Yetersiz kemik oluşumuna ve cüceliğe neden olan kemik gelişim ve olgunlaşmasında kalıtsal bozukluk.

  terimlerAkromegali: İskete kol ve bacaklar, burun, çene, el ve ayak parmaklarının fazla büyümesi. Hipofiz bezinden büyüme hormonun fazla salgılanması sonucu olu

  terimlerAkrozom: 1- Bir spermin yumurta zarı ile ilk olarak kaynaşan ve yumurta içerisine giren öndeki ucunda yer alan yapı. 2- Sperma hayvancığının baş b

  terimlerAksiyon Potansiyeli: Faaliyette bulunan herhangi bir dokuda bir kas kasılırken ve salgı yaparken, sinirden impuls geçerken duyarlı bir aygıtla saptanabilen düşük

  terimlerAkson: 1-Sinir hücrelerinin uzun uzantısı, sinaptik bağlantıların sağlantığı uzantılardır. 2-Sinir impulsunu hücreden öteye götüren sinir li

  terimlerAktif Bölge: Enzimin (apoenzimin), substrat molekülleri ile bağlandığı yere denir.

  terimlerAktif taşıma: 1-Yarı geçirgen bir zarda maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcayarak geçmesi olayıdır. 2-Bir maddenin, enerji harcanma

  terimlerAktin: Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler. Miyozinle birlikte kasın, kasılma ve gevşemesini sağlar.

  terimlerAktivasyon Enerjisi: Kimyasal tepkimeyi başlatan en düşük enerji miktarı.

  terimlerAktivatörler: Enzim reaksiyonlarını hızlandırıcı etki yapan maddelere denir.

  terimlerAlarm Renkliliği: Bazı hayvanların yaşamlarını sürdürmek için gösterdikleri renk adaptasyonları. Predatörler, parlak, belirgin renkler taşıyan bu hayvanlar

  terimlerAlbino (akşın): 1-Deri, saç ve gözlerde doğuştan renk maddesi (pigment) bulunmayan kişi. 2-Bitkilerde kromoplast eksikliği.

  terimlerAlel: 1- Kromozomun belli bir yerinde (lokus) görülebilen, bir genin değişik formlarıdır. 2- Bir kromozom üzerindeki bir belirli lokusta yer alan

  terimlerAlel Gen: Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genlerden herbiri.

  terimlerAlerji: Çevredeki bir maddeye karşı saman nezlesi, deri kızarması ya da astım biçiminde oluşan aşırı duyarlılık.

  terimlerAlg: 1-Yapıları kök, gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış, genellikle sucul yaşayan fotosentetik canlı. 2-Sularda ve nemli yerlerde yaşayan

  terimlerAlgler: Gelişme sırasında embriyo teşkil etmeyen ve iletim dokusundan yoksun olan ve klorofil içeren büyük bitki gruplarından biridir.

  terimlerAllantoyis: Embriyonun azotlu atıklarını depolayan sosis biçimindeki kaseyi kuşatan embriyo dışındaki zar.

  terimlerAllantoyis Kesesi: Yumurta içindeki metabolik artıkların depolandığı embriyonik kese.

  terimlerAllontois: Sürüngen, kuş ve memeli hayvanların embriyo örtülerinden biridir. Sindirim kanalının son kısmından gelişen ve embriyonik sidik kesesi ya da

  terimlerAlmaş: İki veya daha çok şeyin sırayla değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe.

  terimlerAlveol: Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik.

  terimlerAmebosit hücre: Belirgin bir şekli olmayan, amip benzeri hücreler, ameboid.

  terimlerAmensalizm: Biri ötekinden olumsuz olarak etkilendiği halde ikincisinin birinci türün bulunmasından zarar görmemesi durumudur.

  terimlerAmilaz: Nişastayı parçalayarak glikoza çeviren enzim, pityalin.

  terimlerAmilaz (Pityalin): Tükürükle ve pankreas özsuyunda bulunan nişastanın sindiriminde rol oynayan enzim.

  terimlerAmino Asit: 1-Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (-NH2) ile bir karboksil grubu (-COOH) taşıyan bile

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın