Oyun Siteleri

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  terimlerAmipsi Hareket: Bir hücrenin yalancı ayaklar yoluyla yaptığı hareket.

  terimlerAmniyon: Sürüngen, kuş ve memeli hayvanların embriyo örtülerinden biridir. Embriyo etrafında su dolu kesedir.

  terimlerAmonyak: Kimyasal formülü NH3.Protein metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi olan keskin kokulu ve suda

  terimlerAmpirik Sınıflandırma: Suni sınıflandırma. Canlıların dış görünüşlerine bakılarak yapılan sınıflandırmaya ampirik sınıflandırma denir.

  terimlerAnabolizma: Enerji depolama, yani hücresel madde yapımını ve büyümeyi sağlamak üzere basit moleküllerin karmaşık molekülleri oluşturmasına neden ola

  terimlerAnaerob: Yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan.

  terimlerAnaerob canlı: Hücresel solunum için oksijen varlığına ihtiyaç duymayan canlı.

  terimlerAnaerobik: Moleküler oksijen kullanılmaksızın meydana gelen.

  terimlerAnaerobik Canlı: Hücresel solunum için oksijen varlığına ihtiyaç duymayan canlı.

  terimlerAnaerobik Solunum: 1-Hücrede moleküler oksijenin kullanılmadan karbonhidratların parçalanması ve enerji elde edilmesi. 2-Oksijensiz solunum.

  terimlerAnafaz: 1- Hücrede çekirdek bölünmesi gerçekleşirken kardeş kromatitlerin ilk kez birbirlerinden ayrıldığı evre. 2- Mitoz ya da mayoz hücre bö

  terimlerAnaflaksis: Organizmanın yabancı protein ya da başka maddelere karşı normalin üstünde aşırı reaksiyonu.

  terimlerAnal açıklık: Sindirim sonucu oluşan atıkların hücreden uzaklaştırıldığı bölüm.

  terimlerAnalog: Görünüş ve işlerde benzer fakat köken bakımından farklı.

  terimlerAnalog organ: Kökenleri farklı olan ancak aynı görevi gören organlar.

  terimlerAndrojen: Testesteron ya da öteki erkek eşey hormonlarından biri gibi erkek özelliğini veren herhangi bir maddedir.

  terimlerAnemi: İyi beslenemeyen, bol güneş, temiz hava alamayanlarda görülen kansızlık hastalığı.

  terimlerAnfetamin: Merkezi sinir sisteminde güçlü bir uyarıcı etkisin olan uyuşturucu madde.

  terimlerAngiospermler: Gerçek çiçekli trakeo fitler, çiçek ve meyvaya sahip, tohumları kapalı bir ovaryum içinde bulunan bitkilerdir.

  terimlerAnhidrobağlar: İki molekül arasında su çıkması yoluyla oluşan bağlardır. Örneğin, bir molekülden OH-, ötekinden H+ iyonu çıkarak.

  terimlerAnız: Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap.

  terimlerAnizogami: Farklı şekil, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme şekli.

  terimlerAnter: Çiçekli bir bitkide erkek organlardan biri, için de haploid spor ya da polen taneciklerinin oluştuğu polen keselerini (mikrospo rangium) içeren

  terimlerAnteridyum: Çiçeksiz bitkilerde spermlerin oluştuğu erkek organdır.

  terimlerAnterozoid: Mantarlarda hareketli eşeysel hücre.

  terimlerAntiasit: Asit giderici.

  terimlerAntibiotikler: Mikro organizmalar tarafından meydana getirilen ve seyreltik çözelti halinde bakterilerin ve başka mikroorganizmaların gelişmesini engelleme, ya

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1564

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın