Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Biyoloji Terimleri Sözlüğü

terimler Amipsi Hareket:Bir hücrenin yalancı ayaklar yoluyla yaptığı hareket. devam

terimler Amniyon:Sürüngen, kuş ve memeli hayvanların embriyo örtülerinden biridir. Embriyo etrafında su dolu kesedi devam

terimler Amonyak:Kimyasal formülü NH3.Protein metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi devam

terimler Ampirik Sınıflandırma:Suni sınıflandırma. Canlıların dış görünüşlerine bakılarak yapılan sınıflandırmaya ampirik sınıfla devam

terimler Anabolizma:Enerji depolama, yani hücresel madde yapımını ve büyümeyi sağlamak üzere basit moleküllerin karmaş devam

terimler Anaerob:Yaşamı için oksijen varlığına gereksinim duymayan. devam

terimler Anaerob canlı:Hücresel solunum için oksijen varlığına ihtiyaç duymayan canlı. devam

terimler Anaerobik:Moleküler oksijen kullanılmaksızın meydana gelen. devam

terimler Anaerobik Canlı:Hücresel solunum için oksijen varlığına ihtiyaç duymayan canlı. devam

terimler Anaerobik Solunum:1-Hücrede moleküler oksijenin kullanılmadan karbonhidratların parçalanması ve enerji elde edilmesi devam

terimler Anafaz:1- Hücrede çekirdek bölünmesi gerçekleşirken kardeş kromatitlerin ilk kez birbirlerinden ayrıldığı devam

terimler Anaflaksis:Organizmanın yabancı protein ya da başka maddelere karşı normalin üstünde aşırı reaksiyonu. devam

terimler Anal açıklık:Sindirim sonucu oluşan atıkların hücreden uzaklaştırıldığı bölüm. devam

terimler Analog:Görünüş ve işlerde benzer fakat köken bakımından farklı. devam

terimler Analog organ:Kökenleri farklı olan ancak aynı görevi gören organlar. devam

terimler Androjen:Testesteron ya da öteki erkek eşey hormonlarından biri gibi erkek özelliğini veren herhangi bir ma devam

terimler Anemi:İyi beslenemeyen, bol güneş, temiz hava alamayanlarda görülen kansızlık hastalığı. devam

terimler Anfetamin:Merkezi sinir sisteminde güçlü bir uyarıcı etkisin olan uyuşturucu madde. devam

terimler Angiospermler:Gerçek çiçekli trakeo fitler, çiçek ve meyvaya sahip, tohumları kapalı bir ovaryum içinde bulunan devam

terimler Anhidrobağlar:İki molekül arasında su çıkması yoluyla oluşan bağlardır. Örneğin, bir molekülden OH-, ötekinden H devam

terimler Anız:Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. devam

terimler Anizogami:Farklı şekil, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme şekli. devam

terimler Anter:Çiçekli bir bitkide erkek organlardan biri, için de haploid spor ya da polen taneciklerinin oluştu devam

terimler Anteridyum:Çiçeksiz bitkilerde spermlerin oluştuğu erkek organdır. devam

terimler Anterozoid:Mantarlarda hareketli eşeysel hücre. devam

terimler Antiasit:Asit giderici. devam

terimler Antibiotikler:Mikro organizmalar tarafından meydana getirilen ve seyreltik çözelti halinde bakterilerin ve başka devam

DİĞER SAYFALAR:

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1564

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın