Eğitim Sitesi

Bilimsel Sosyalizm Nedir? Bilimsel Sosyalizm Hakkında Kısaca Bilgi

Bilimsel Sosyalizm Terimi Hakkında Bilgiler

Bilimsel SosyalizmTarih Terimi Olarak Bilimsel Sosyalizm:
"Bilimsel sosyalizm" deyimi, "Ütopyacı sosyalizm" deyiminden ayırmak amacı ile Karl Marx'ın ortaya koyduğu sosyalist ideolojiye verilen addır. Bu düşünceye "bilimsel" denilmesinin nede-ni, bilimsel bir yönteme, deney ve gözleme dayanması, evrensel olmasıdır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Anklikanizm: İngiliz ulusal kilisesinin benimsediği, Kalvenizm (Protestanlık) ve Katoliklik arası bir mezheptir. İngiltere Kralı VIII. Henry, çocuğu olmadığı için devam et

  box Beşeriyet: İnsanlık. devam et

  box İlkel Kominal (Ortakçı) Toplum: İnsan oğlunun ortaya çıktığı zaman başlayan ve mülkiyet kavramı ortaya çıkana kadar devam eden dönemin adıdır. Bu dönemde toplumda mutlak eşitlik var devam et

  box Rezidans: Elçilerin ve benzeri yüksek devlet görevlilerinin oturmalarına ayrılmış konut. devam et

  box Sağdıç: Düğün boyunca güveye ya da geline kılavuzluk eden kimse. devam et

  box Hanekâh: Eskiden gezginlerin ve yoksul yolcuların barındıkları misafirhane. devam et

  box Selatin Cami: Padişahlar, şehzadeler, sultanlar tarafından yaptırılan camilere verilen ad. devam et

  box Okka: Eskiden kullanılan 1283 gramlık bir ağırlık ölçüsü birimi devam et