Eğitim Sitesi

Bidâyet Nedir? Bidâyet Hakkında Kısaca Bilgi

Bidâyet Terimi Hakkında Bilgiler

BidâyetHukuk Terimi Olarak Bidâyet:
başlama; başlangıç

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muhtar: özerk; bağımsız; köyde devlet işlerini gören köyün başı devam et

  box Kuru Mülkiyet: Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkı devam et

  box Karineyi hal: duruma göre devam et

  box Tebcil: Öğme, medhetme, yüceltme, üstün kılma. devam et

  box Nizami: 1- Nizâma ve düzene ait, nizâmında olan, tertipli, muntazam. 2- Kanun ve nizama uygun. devam et

  box Haksız iktisap: Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu devam et

  box Müterâfik: beraber bulunan; karışık; birlikte devam et

  box Mevcutlu: Kolluk tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken, soruşturmaya konu şahısların da birlikte getirilmesi. devam et