Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bidâyet Nedir? Bidâyet Hakkında Kısaca Bilgi

Bidâyet Terimi Hakkında Bilgiler

BidâyetHukuk Terimi Olarak Bidâyet:
başlama; başlangıç

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mürtehin: rehin alacaklısı; ipotek hakkına sahip devam et

  box Düzenleme: Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona kadar y devam et

  box İşgal: Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu. devam et

  box Nispi Hak: Belirli kişilere karşı ileri sürülebilen hak. devam et

  box Mutlak Muvazaa: Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gib devam et

  box Muttali: öğrenme; haberdar olma; bilgilenme devam et

  box Tertip: sıra; düzen; düzenleme devam et

  box Şümul: Kapsam; içine alma; kapsama devam et