Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Asit Yağmuru:Esas olarak sanayi tesislerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerden kaynaklanan, sülfür devam

terimler Askeri Yasak Bölge:Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurul devam

terimler Asma Kat:Binaların, iç yüksekliği en az 5.50 m. olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölüm devam

terimler Astronomik:Azami, Geniş, Fazla, Çok. devam

terimler Astronomik Değerler:Astronomik enlem, astronomik boylam ve astronomik azimut değerleri. devam

terimler Atamaya Yetkili Amir:Gerekli koşulların varlığı durumunda bir personeli işe alma yetkisine sahip, kurumun üst yöneticis devam

terimler Atık:Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddeler. devam

terimler Atık Su:Konutların pis su ve lağım sularından, endüstriyel sıvı atıklardan ve sel sularından kaynaklanan s devam

terimler Atık Su Yönetimi:İnsan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, atık suyun izlenmesi, işlenmesi ve tasfiyesiyle ilgil devam

terimler Atık Yönetimi:Hafriyat toprağı ile inşaat / yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktir devam

terimler Atlas Yöntemi:Ülkelerin milli gelirleri dolara çevrilirken, cari yılın döviz kuru ile önceki yılın döviz kurları devam

terimler Avan Proje:Tatbikat projelerinin yapılmasına esas teşkil eden 1 /200, 1 /100 veya daha büyük ölçeklerde, yürü devam

terimler Avans:1) Alacaktan bir kısmının vaktinden önce ödenmesi. 2) Bir iş veya hizmetin yerine getirilmesi için devam

terimler Avrupa Kentsel Şartı:Avrupa'yı kapsayan; halk ve yerel yönetimlere yönelik olan bu konsept, yerleşimlerdeki yaşamın dah devam

terimler AYKOME:Alt Yapı Koordinasyon Merkezi. Şehrin içme suyu ve kanal projeleri ile Elektrik, Gaz, Telefon, TV devam

terimler Aylık Katsayı:Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile sözleşmeli personelin malî hakları ile sosyal yardımların b devam

terimler Aynî:Mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen. devam

terimler Ayni Haklar:Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen h devam

terimler Ayni Sermaye Taahhüdü:Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan veya önceden kurulmuş b devam

terimler Aynî Yardım:Mal veya eşya olarak yapılan her türlü yardım. devam

terimler Ayniyat:Kullanılmaya veya harcanmaya elverişli olup taşınabilen ve para eden şeyler. devam

terimler Ayniyat Tesellüm Makbuzu:Kurumca bastırılarak Alındı Kayıt Defterine kaydedilen, cilt, seri ve müteselsil sıra numaralı , m devam

terimler Ayrık Nizam:Hiç bir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamı. devam

terimler Azami Bina Alanı:Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan alan. devam

terimler Azl:Bir şeyi yerinden almak, işinden ayırmak, makamından ayırmak, görevden almak. devam

terimler Bağımsız Bölüm:Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre; bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her bi devam

terimler Bakıma Muhtaç:Kişinin, bedensel hareket edebilirliğinde otaya çıkan fonksiyonel kısıtlamalar ve engeller (felç; devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın