Oyun Siteleri

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerBetonarme: Eğilme ve çekme kuvvetlerine dayanması için içine uygun şekilde çelik donatı yerleştirilmiş beton.

  terimlerBetonarme Demiri: Betonarmede donatı olarak kullanılan çubuk halindeki çelik, beton çeliği.

  terimlerBetonarme Hasırı: Betonarme döşeme veya perdelerde donatıyı meydana getiren beton çeliğinden yapılmış hasır. Betonarme hasırı yapı yerinde hazırlanabilece

  terimlerBetonarme Perde: Bir iskelet yapıda düşey ve yatay yükleri taşıyan betonarme duvar, perde.

  terimlerBeyan: Bildiri, Bildirmek.

  terimlerBeyana Güven: Vatandaşın kamu kurumları ile olan işlerinde kendisinden istenen bilgilere güvenmek anlamına gelmektedir. Yani, bu bilgilerin ispatlanması değ

  terimlerBila: "sız, siz" şeklindeki olumsuzluk ekidir. Bila faiz: faizsiz, Bila bedel: bedelsiz gibi.

  terimlerBilanço: Bir kuruluşun, belli bir tarihte, alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliye

  terimlerBileşim: Meclisin bir günlük toplantı süresi.

  terimlerBilginin Şeffaflığı: Bilginin kamuya açık olması. 1) Erişimi: Bilgi eşit şartlar altında herkesin erişimine açık olmalıdır. 2) İlgililik : Bilgi, ihtiyaçla i

  terimlerBillboard: Reklam Panosu.

  terimlerBina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine

  terimlerBina Derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki en fazla yaklaşabileceği sınır.

  terimlerBina İnşaat Harcı: Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), i

  terimlerBina Yaklaşma Mesafesi: Planda yapılan ve yapının yola ve komşu parsellere yaklaşacağı mesafe.

  terimlerBina Yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesidir. İmar planı ve yönetmelikte öngörülen yükseklik.

  terimlerBirahane / Meyhane: Şişe veya kadehle içki satışı ile soğuk ve sıcak yemek servisi yapılan kapalı ve(ya) açık yer.

  terimlerBirim Fiyat Listesi: Her takvim yılı başında rayiçler tespit edildikten sonra yapılarda bulunan imalatlara ve nakliyeye tabi malzemelerin yükleme-boşaltma ve istif

  terimlerBirim Fiyat No: "Poz no" olarak da bilinir. Rayiç veya birim fiyatların tanınmasına yarayan bir kod numarası.

  terimlerBirinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken tesisler.

  terimlerBirleşik Tesis: Hamam, sauna, masaj ve güzellik salonu ile benzeri tesislerden iki veya daha fazlasının bir arada bulunduğu yer.

  terimlerBitişik Nizam: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

  terimlerBitkisel Toprak: Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprak.

  terimlerBlok Nizam: İmar planı veya ilgili Yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üze

  terimlerBodrum Kat: Zemin katın altındaki katlardır.

  terimlerBoğaziçi Alanı: Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinden, öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgelerinden oluşan ve sınırları ve koordinatları Boğaziç

  terimlerBoğaziçi Sahil Şeridi: Boğaziçi Kanununa göre, Boğaziçi kıyı kenar çizgisi ile 22/07/1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen hat arasında kalan b

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   2 3 4 5 6 7 8   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın