Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

terimler Betonarme:Eğilme ve çekme kuvvetlerine dayanması için içine uygun şekilde çelik donatı yerleştirilmiş beton. devam

terimler Betonarme Demiri:Betonarmede donatı olarak kullanılan çubuk halindeki çelik, beton çeliği. devam

terimler Betonarme Hasırı:Betonarme döşeme veya perdelerde donatıyı meydana getiren beton çeliğinden yapılmış hasır. Betonar devam

terimler Betonarme Perde:Bir iskelet yapıda düşey ve yatay yükleri taşıyan betonarme duvar, perde. devam

terimler Beyan:Bildiri, Bildirmek. devam

terimler Beyana Güven:Vatandaşın kamu kurumları ile olan işlerinde kendisinden istenen bilgilere güvenmek anlamına gelme devam

terimler Bila:"sız, siz" şeklindeki olumsuzluk ekidir. Bila faiz: faizsiz, Bila bedel: bedelsiz gibi. devam

terimler Bilanço:Bir kuruluşun, belli bir tarihte, alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren özet muhasebe ce devam

terimler Bileşim:Meclisin bir günlük toplantı süresi. devam

terimler Bilginin Şeffaflığı:Bilginin kamuya açık olması. 1) Erişimi: Bilgi eşit şartlar altında herkesin erişimine açık olmalı devam

terimler Billboard:Reklam Panosu. devam

terimler Bina:Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, devam

terimler Bina Derinliği:Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki en fazla yaklaşabileceği devam

terimler Bina İnşaat Harcı:Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü devam

terimler Bina Yaklaşma Mesafesi:Planda yapılan ve yapının yola ve komşu parsellere yaklaşacağı mesafe. devam

terimler Bina Yüksekliği:Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesidir. İmar planı ve yönetmelikte ön devam

terimler Birahane / Meyhane:Şişe veya kadehle içki satışı ile soğuk ve sıcak yemek servisi yapılan kapalı ve(ya) açık yer. devam

terimler Birim Fiyat Listesi:Her takvim yılı başında rayiçler tespit edildikten sonra yapılarda bulunan imalatlara ve nakliyeye devam

terimler Birim Fiyat No:"Poz no" olarak da bilinir. Rayiç veya birim fiyatların tanınmasına yarayan bir kod numarası. devam

terimler Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler:Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken te devam

terimler Birleşik Tesis:Hamam, sauna, masaj ve güzellik salonu ile benzeri tesislerden iki veya daha fazlasının bir arada devam

terimler Bitişik Nizam:Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır. devam

terimler Bitkisel Toprak:Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprak. devam

terimler Blok Nizam:İmar planı veya ilgili Yönetmelikte cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı k devam

terimler Bodrum Kat:Zemin katın altındaki katlardır. devam

terimler Boğaziçi Alanı:Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinden, öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgelerinden oluşan ve sı devam

terimler Boğaziçi Sahil Şeridi:Boğaziçi Kanununa göre, Boğaziçi kıyı kenar çizgisi ile 22/07/1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım pl devam

DİĞER SAYFALAR:

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 999

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın