Yazılı Sınav Soruları

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

  terimlerAleniyet İlkesi: Kamuya ait işlevin halkın bilgisi içinde yapılması ilkesi.

  terimlerAlıcı Ortam: Atıkların bırakıldığı yakın veya uzak çevre.

  terimlerAlt Kültür: Özellikle bölgesel, etnik, sınıfsal ve dinsel temellerden oluşan farklı kültürel yapılar.

  terimlerAltyapı: Bir kentte, yapı yapılabilmesi veya yapılan yapının içinde oturanlara yeterli bir barınma sağlayabilmesi için bulunması gereken yol, su, ele

  terimlerAmenajman Planı: Mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlaklardan en elverişli bir şekilde yararlanmanın sağlanması için, bakım, ıslah, otlatma, din

  terimlerAmme: Kamu, devlet. Herkese ait olan, genel olan.

  terimlerAmme Borçlusu: Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükellefleri

  terimlerAmme İdaresi: Kamu Yönetimi.

  terimlerAna Kent: Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden hâkim olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerl

  terimlerAnalitik Düşünme: Bir sorunu çözmek için bilgileri ayrıştırarak ve sorunun alt unsurlarına inerek sonuç çıkarma şeklindeki sistematik düşünme tarzı.

  terimlerAnaliz: Bir bütünü, onu oluşturan parçalara ayırarak çözümleme.

  terimlerAnayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, vatandaşların hak, hürriy

  terimlerAnayasa Mahkemesi: Kanunları, kanun hükmünde kararnameleri, TBMM iç tüzüğünü şekil ve esas bakımından, Anayasa değişikliklerini şekil bakımından Anayasa

  terimlerAnket (Soru Kağıdı) Tekniği: Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir soru cetveli ile bilgi toplanması.

  terimlerAplikasyon: Yer tespiti.

  terimlerAplikasyon Belgesi: Sayısal hale getirilen kadastral parsel üzerine, belediyesi tarafından verilen imar durumuna göre vaziyet planının koordinatlandırılarak hazı

  terimlerAraröz: Su Tankı.

  terimlerArazi: Belirli bir ekonomik değer ihtiva eden, üç boyutlu yaşamsal kullanıma doğrudan ya da dolaylı yönden araç edilen yeryüzü parçası.

  terimlerArka Bahçe Mesafesi: Bina arka cephesinin parsel arka cephesine en yakın uzaklığıdır.

  terimlerArsa: Şekil ve büyüklük bakımından öngörülen imar amacı için bölünmüş, gerekli yol ağı yapılıp, su, elektrik, telefon, kanalizasyon vb. g

  terimlerArsa Payı: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payı.

  terimlerArşiv: Geçmiş ile yaşanan çağ arasında bağlantı kurulan, gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşturdukları ya da sonradan kazandık

  terimlerArtçı Deprem: Bir büyük depremin ardından gelen daha küçük depremler.

  terimlerArz Etmek: Sunmak, hürmet etmek, bildiri, deklârasyon.

  terimlerAsfalt: Katran, Bitüm.

  terimlerAsfalt Atığı: Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı sırasında ortaya çıkan ve bünyesinde asfalt, zift, do

  terimlerAsgari Ücret: İşçilere normal çalışma günü karşılığında ödenen, işçinin en az düzeyde yiyecek, yakacak, barınma, giyim, sağlık, aydınlatma, ula

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   1 2 3 4 5 6   SONRAKİ   »»

  Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 999

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın