Eğitim Sitesi

Asitlik Kuvveti Nedir? Asitlik Kuvveti Hakkında Kısaca Bilgi

Asitlik Kuvveti Terimi Hakkında Bilgiler

Asitlik KuvvetiKimya Terimi Olarak Asitlik Kuvveti:
Ka değerinin küçük ya da büyük olması.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Kök: İyon hâlindeki atom grubu. devam et

  box Dalton Kanunu: Birbirleriyle reaksiyon vermeyen gazların oluşturduğu karışımın basıncı, karışımda bulunan gazların kısmi basınçları toplamına eşittir. devam et

  box Termit tepkimesi: Bir metal oksidi serbest metale dönüştürmek için alüminyum metalinin indirgen olarak kullanıldığı indirgenme-yükseltgenme tepkimesi. devam et

  box Beta Işıması: Beta ışıması yapan çekirdekte bir nötronun, proton ve elektrona dönüştüğü kabul edilir. Oluşan elektron beta taneciği olarak çekirdek dışına fırlatılı devam et

  box Nükleofil: Eksi yüklü veya eşleşmemiş elektron çifti içeren iyon veya moleküller. devam et

  box Çizgi Spektrumu: 1-Gaz veya gaz halindeki bir maddeden gelen ışıklar bir prizmadan geçirilirse elde edilen görünür renkler arasında boşluklar vardır. Bu tür devamlı ol devam et

  box Seyreltme: Çözeltiye çözücü ekleyerek derişimi düşürme. devam et

  box İzotop Atom: Proton sayıları aynı, nötron sayıları ve kütle numaraları farklı olan taneciklere izotop atom denir. devam et