Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Arkhitrav (Baştaban) Nedir? Arkhitrav (Baştaban) Hakkında Kısaca Bilgi

Arkhitrav (Baştaban) Terimi Hakkında Bilgiler

Arkhitrav (Baştaban)Arkeoloji Terimi Olarak Arkhitrav (Baştaban):
1- Sütunların üzerindeki üst yapının en alt elemanını oluşturan yatay bloklara verilen ad. Bir başka deyimle, saçaklığın kiriş görevi yapan en üst parçasının adı.

2- Antik mimarlıkta sütunların taşıdığı, bir sütun ekseninden diğer sütun eksenine uzanan taş hatıllara (kiriş) verilen ad.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Pieta: İsa'nın betimleniş türlerinden biri. Bu türde ölü ısa'nın gövdesi annesinin kucağında ya da kolları arasındadır. Kökeni 14. yüzyıl Almanyası olan bu k devam et

  box Yerleşme Tabanı: Yaşama tabanı ismi de verilebilir. Herhangi bir dönemde insanların üzerinde etkinliklerini sürdürdükleri taban seviyesidir. Bozulmamış bir kontekst'te devam et

  box Korint Düzeni: Antik mimarlıkta kullanılan bir düzen olup, stilize akant yaprakları ile bezeli sütun başlıkları yoluyla diğer düzenlerden ayrılır. Dor ve ıyon düzeni devam et

  box Karum: Asurlularda büyük ticaret merkezlerine ve limanlara verilen ad. devam et

  box Skene: Roma tiyatrosunun sahne binası. devam et

  box Schola (Skhola): Roma'da saray muhafız birliklerine verilen ad. devam et

  box Aedilis: Roma İmparatorluğu'nda kentin ekonomik ve polisiye işleriyle ilgilenen devlet memurlarına verilen ad. devam et

  box Çekimli Diller: Yunanca, Latince ve Almanca gibi, anlamı aktarmak için büyük ölçüde çekimlere ya da sözcük biçiminin (morfoloji) değişimine dayanan dillere verilen ad devam et