Eğitim Sitesi

Ağavat Nedir? Ağavat Hakkında Kısaca Bilgi

Ağavat Terimi Hakkında Bilgiler

AğavatOsmanlıca Terimi Olarak Ağavat:
Saray hizmetinde kullanılan harem ağaları için kullanılan bir tabirdi. Ağavat, arapça "ağa"nın çoğuludur, ağavatın yerine aynı zamanda "ağayan" da kullanılırdı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Ocaklık: Osmanlı'da miri arazi türü. devam et

  box Sadrazam: Osmanlılarda padişahtan sonra gelen ikinci adam, en yetkili devlet görevlisi. Günümüz başbakanı. devam et

  box İmtiyaz: Ayrıcalık. devam et

  box Dirlik: Devlet memurları ve askerlere görevleri karşılığı verilen maaş veya toprak. devam et

  box Rüştiye: Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu. devam et

  box Ağa: Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhassa Tanzimat'tan önceki terminolojide "ağalık" oldukça önemliydi. Yeniçeri ocağı devam et

  box Abrizci: Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek a devam et

  box Reaya: Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. devam et