Eğitim Sitesi

Ağavat Nedir? Ağavat Hakkında Kısaca Bilgi

Ağavat Terimi Hakkında Bilgiler

AğavatOsmanlıca Terimi Olarak Ağavat:
Saray hizmetinde kullanılan harem ağaları için kullanılan bir tabirdi. Ağavat, arapça "ağa"nın çoğuludur, ağavatın yerine aynı zamanda "ağayan" da kullanılırdı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Tekfur: Bizans döneminde vali düzeyinde olan yönetici. devam et

  box Taassup: Bağnazlık, körü körüne bağlılık. devam et

  box Hassa: Hükümdara ait. devam et

  box Şıkk-ı evvel defterdarı: 1.kısım ve 2. kısım olarak ikiye ayrılan defterdarlık teşkilatının 1.kısmı. 2. kısımada Şıkk-ı sani adı verilirdi. devam et

  box Zinhar: Asla. devam et

  box Alaca Bayrak: Yeniçerilerin süvari kısmını teşkil eden ve "ebna-i sipahiyan" ismini alan altı bölükten dördüne ayrıca verilen isimdi. Bu dört bölük "ulûfeciyan-ı ye devam et

  box Harç: Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para. devam et

  box Ahkam Defteri: Osmanlılarda yasa, yargı ve tüzük niteliğinde olan kararların yazıldığı defter. devam et