Eğitim Sitesi

Aedilis Nedir? Aedilis Hakkında Kısaca Bilgi

Aedilis Terimi Hakkında Bilgiler

AedilisArkeoloji Terimi Olarak Aedilis:
Roma İmparatorluğu'nda kentin ekonomik ve polisiye işleriyle ilgilenen devlet memurlarına verilen ad.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Nekropol: Antik Yunan ve Roma kentlerinde genellikle kentin dışında yer alan mezarlık alanı. Mezarlık. Eski Yunancada "Nekros" (ölü) ve "polis" (şehir) kelim devam et

  box Orthostat: Alt duvar sıralarını oluşturan büyük taş bloklar. devam et

  box Allogenler: Eski Yunan kentlerinde yaşayan ve kölelerden daha fazla, fakat yurttaşlardan daha az haklara sahip olan kişilere verilen ad. devam et

  box Sfumato: Hava perspektifi. ılk kez Rönesans'ın büyük ustası Leonardo'nun yapıtlarında rastlanan bu yöntemde figürlerin arkasında uzanan manzara gittikçe solukl devam et

  box Populares: Roma'da yeterli mal varlığına sahip olmayan halk sınıfına verilen ad. devam et

  box Hippeis: Solan zamanında Atina kent devletinde süvari sınıfına dâhil yurttaşlara verilen ad. devam et

  box Agora: 1- Antik Yunan kentlerinde stoalar ile çevrelenmiş, içinde ya da yakınında tapınak, bouleuterion gibi dini ve resmi yapıların bulunduğu toplumsal ve t devam et

  box Sit: Site, city sözcüklerinin dilimize geçen şekli. Kapalı bir grup oluşturan yapı toplulukları, birbirinden ayrılmadan korunması gereken alanlar için tekn devam et