Eğitim Siteleri
21 Ekim 2016 Cuma

Ad (İsim) Nedir? Ad (İsim) Hakkında Kısa Bilgi

Ad (İsim)Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ad (İsim) :
1. Canlı ve Cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan kelime türü: Ayşe, ağaç, toplum vb. Adlar özel ad, tür adı, somut ad, soyut ad, topluluk adı türlere ayrılır.

2. Bir oluş ve kılış bildiren fiilin dışında kalan ve ad gibi çekilebilen kelime sınıflarının tümüne verilen ad; ad, sıfat, zamir, edat, bağlaç ve ünlemi içine alan geniş kapsamlı ad; ad soylu söz: ağız, dil, pınar, yürekli vb.

 

Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri :