Eğitim Sitesi

Ad Çekimi Nedir? Ad Çekimi Hakkında Kısaca Bilgi

Ad Çekimi Terimi Hakkında Bilgiler

Ad ÇekimiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ad Çekimi:
Bir adın hâl (durum) ekleriyle girdiği çekim.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Tek Heceli Dil: Sözcükleri tek heceden oluşan dil. devam et

  box Ölçü: Şiirde, hecelerin sayılarına ya da heceyi oluşturan seslerin uzunluk ve kısalıklarına göre bir düzen oluşturulur. İşte bu düzene ölçü denir. devam et

  box Atasözü: 1. Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş, halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz. 2. Anonim özellik taşıyan, atalardan kaldığı kabul devam et

  box Sözcük Türü: Sözcüklerin cümledeki görevlerine göre ayrıldığı sekiz türden herhangi biri. (ad, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem) devam et

  box Ara Söz: Bir cümlede iki kısa çizgi ya da iki virgül arasında yazılan ve kendisinden önceki öge hakkında açıklama yapan söz. devam et

  box Belirli Ad Tamlaması: Türkçede ad tamlaması, ilgi durumu eki almış tamlayan görevindeki bir adın, iyelik eki almış tamlanan görevindeki bir adla tek bir kavrama karşılık ol devam et

  box Buyruk Kipi: Emir Kipi. Eylemin yapılıp yapılmamasını kesin olarak buyuran kip. devam et

  box İlgi Zamiri: Adın yerini tutan-ki eki. devam et