Eğitim Sitesi

Aciz vesikası Nedir? Aciz vesikası Hakkında Kısaca Bilgi

Aciz vesikası Terimi Hakkında Bilgiler

Aciz vesikasıHukuk Terimi Olarak Aciz vesikası:
Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143)

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tazyik: Baskı, sıkıştırma, zorlama, baskı tatbik etme, darlaştırma. devam et

  box Bi-eyyi-hâl: herhalde; mutlaka; elbette devam et

  box Gemi Adamı: Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler. devam et

  box Bürhan: Kesin Kanıt devam et

  box İntikal: Geçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimselere geçmesi devam et

  box Şartname: Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin düzenlediği ve işi yapan ile yaptıranın üstlendik devam et

  box Tereke (terike): Miras bırakanın mirasçılarına geçen kalıtı; kalıt; mirasçılara kalan malvarlığı. devam et

  box Girift: dolaşık; karışık; bir birinin içine girgin; tutma; yakalama devam et