Eğitim Sitesi

Aciz vesikası Nedir? Aciz vesikası Hakkında Kısaca Bilgi

Aciz vesikası Terimi Hakkında Bilgiler

Aciz vesikasıHukuk Terimi Olarak Aciz vesikası:
Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143)

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Taksim: Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi. devam et

  box Ölünceye Kadar bakma akdi: Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım mallar devam et

  box Mukarrerat: kararlar; kararlaştırılan şeyler devam et

  box İhtilat: Karışma; katılma; bir araya gelme devam et

  box İlk Derece Mahkemesi: Bir uyuşmazlığı (davayı) karara bağlayan mahkeme. devam et

  box Cereyan: Bir şeyin gelişme, olma durumu devam et

  box Hali sabıka irca: eski hale getirme devam et

  box Toprak Hukuku: Toprak üzerindeki mülkiyet rejimini, toprağın işletilmesiyle ilgili hususları düzenleyen hukuk. devam et