Eğitim Sitesi

Abbasiye Nedir? Abbasiye Hakkında Kısaca Bilgi

Abbasiye Terimi Hakkında Bilgiler

AbbasiyeDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Abbasiye:
Ebu'l-Abbas Ahmet b. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Bekri'l-Ensari'l-Endelusî (Ö.633/1235) tarafından kurulan bir tarikat.

 

  Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

  box Taharet: Lûgat manası temizlik demektir. Din deyiminde taharet, pislik ve necasetten arınmış olmak veya abdestsizlik denilen şerî bir engelin kalkması halidir. devam et

  box Mahzen: Yeraltı, bodrum. devam et

  box Verâ: Haramlardan ve helâl ve haram olduğu bilinmeyen şüpheli şeylerden sakınmak. devam et

  box Tabut: Ölünün içine konulduğu sandık biçiminde araç, sal. devam et

  box Müttaki: Allah'tan sakınan. Dinî hükümlülükleri özenle yerine getiren. devam et

  box Sulh: İnsanın başkasıyla uzlaşmak için kendi mal veya hakkını ona bırakması. devam et

  box Maşallah: Beğenilen şeyler görüldüğünde söylenilen; "Bu, Allahü teâlânın dilediği ve ihsân ettiği şeydir" mânâsına mübârek bir söz. devam et

  box Balaban Han: Balaban Han es-Sultânü'l-a'zam Gıyâsü'd-dünyâ ve'd-dîn Uluğ Han Ebü'l-Muzaffer Balaban (ö. 686 / 1287) Delhi Türk Sultanlarından devam et