Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İzabe Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: İzabe Teknisyeni

İZABE TEKNİSYENİ

 

İzabe Teknisyeni, kalıp yapabilen, metal ergitip ve dökebilen, dökülen işleri temizleyebilen, kok üretimi yapan, ham demir ve çelik üretimi yapabilen, haddeleme yolu ile çeşitli metal profiller ve sac üreten, ısıl işlem ve kalite kontrol işlerini yapabilen nitelikli kişidir.

 

A- GÖREVLER

 

▪ Meslekte istenen parçaların temiz, sağlam, gerekli özelliklerde ve ucuz elde edilmesi temel amaçtır. Bunun için teknolojik gelişmelerle yeni yöntemler geliştirilmiş ve makineleşmeye gidilmiştir. Meslek elemanları çalıştıkları iş yerlerine göre genel olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirirler.

▪ Kum kalıpları hazırlar ve üretime hazır hale getirir,

▪ Kalite kontrol işlemlerini yapar,

▪ Teknik resim ve bilgisayar destekli çizim yapar,

▪ Ayrıca çeşitli metal ve metal alaşımlarını ergiterek içerisinde bulunan istenmeyen elementlerin ortamdan uzaklaştırılması suretiyle yarı mamul ve mamul hale getirme işlemlerini de yerine getirir.

▪ Metalleri teknolojik bilgilere göre ergitir veya alaşımlar hazırlar,

▪ Ergitilmiş metali veya alaşımı daha önce hazırlanmış kalıplara döker,

▪ Tasarlanan parçada, fazla kısımları temizler ve işlemeye hazır hale getirir,

▪ Haddeleme görevini yapar.

▪ Taş kömüründen kok üretir.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Basit makine parçaları modelleri, kurutma fırını,

▪ Ergitme ocakları, kum eleme makinesi,

▪ Kum hazırlama ve tavlama makineleri,

▪ Bilgisayar, mikroskop, metal analiz cihazları,

▪ Tahribatlı muayene cihazları,

▪ Tahribatsız muayene cihazları,

▪ Ağırlık ölçme aletleri, basınçlı hava muslukları

▪ Kalıpçı el ve meydan takımları,

▪ Kalıplama makineleri, kalıp bozma makineleri,

▪ Körük, hava kompresörü, iş temizleme makineleri,

▪ Alaşım elementleri, bakır makas,

▪ Sıcaklık ölçüm cihazları, seyyar lamba, su üfleyicisi,

▪ Haddeleme makineleri

▪ Pota,

▪ Ergitme ve taşıma potaları

▪ Metal veya ahşap kalıplama dereceleri,

▪ Kum eleme makinesi,

▪ Isıl işlem fırını

▪ İSG donanımları

▪ Kumanda aletleri

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

▪ İzabe Teknisyeni olmak isteyenlerin,

▪ Dikkatli, temiz ve titiz çalışma alışkanlığına sahip,

▪ El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,

▪ Ekip çalışmasına yatkın,

▪ Bedence sağlam ve güçlü, uzun süre ayakta çalışabilen

▪ Şekil, çizim ve uzay ilişkilerini görebilme gücü yüksek kimseler olmaları gerekir

▪ Ruhsal ve bedensel açıdan % 50'yi aşan özrü olanlar ile kronik bronşit, akciğer tüberkülozu, cilt hastalıkları ve kalp rahatsızlıkları olanlar bu meslekte çalışamazlar.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Fabrika ve dökümhaneler gibi sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü, kuru havalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma sırasında çok dikkatli olmak gerekir, aksi halde yanma tehlikesi vardır.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının Metalurji Teknolojisi alanı " İzabe" dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

 

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

İzabe Teknisyenleri fabrikalarda, dökümhanelerde ve büyük endüstri işletmelerinde çalışabilirler. İş bulma olanakları sanayileşme ile doğru orantılıdır. Oldukça karmaşık, yorucu ve ustalık isteyen bir iş olan izabe alanında nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç vardır.

 

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Meslek elemanları işe ilk başladıklarında asgari ücret düzeyinde gelir elde etmektedirler. Kişilerin başarı durumlarına göre zamanla bu ücret üç veya dört kat artmaktadır.

 

G-MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Metalurji Teknolojisi alanı İzabe dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

BENZER MESLEKLER

 

▪ Kalıpçı.

▪ Dökümcü,

▪ Isıl İşlemci,

 

H- EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur

Meslek elemanları;

▪ Maçacı

▪ Metal dökümcü,

▪ Ocakçı,

▪ Kalıp bozma işçisi,

▪ Haddeci,

▪ Isıl işlemci,

▪ Kum kalıpçı olarak uzmanlaşabilirler.

 

I- KAYNAKÇA

 

▪ 3308 Sayılı Kanun,

▪ Meslek elemanları

▪ 1999-2000 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları (MEB Yayını)

▪ Dökümcülük Çıraklık ve Kalfalık Eğitim Programı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

İ- İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1573 kez

tags İZABE TEKNİSYENİ meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

İzabe Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA