Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Taahhüdü İhlal Nedir? Taahhüdü İhlal Hakkında Kısaca Bilgi

Taahhüdü İhlal Terimi Hakkında Bilgiler

Taahhüdü İhlalHukuk Terimi Olarak Taahhüdü İhlal:
Borclunun haciz zaptında borcu kabul ve ödemeyi taahhud edip, tahhüdünü yerine getirmemesi.

 

Benzer Hukuk Terimleri:

box Eshâb: sahipler; bir şeyin malikleri devam et

box Mutlak hak: Herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. devam et

box Enkaz: bina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri devam et

box Müştemilât: eklenti devam et

box Müncezib: Beriye çekilen, cezbedilen. devam et

box Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler: Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ul devam et

box Tedviren: Vekaleten devam et

box Veraset İlamı: Bir kimsenin, bir miras bırakanın mirasçısı olduğunu gösteren ve mahkemeden alınan resmi belge; mirasçılık belgesi, mirasçıları gösteren belge. devam et