Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Surre (Sürre) Nedir? Surre (Sürre) Hakkında Kısaca Bilgi

Surre (Sürre) Terimi Hakkında Bilgiler

Surre (Sürre)Tarih Terimi Olarak Surre (Sürre):
Hac dolayısiyle padişah tarafından Haremeyn'e (Mekke ve Medine'ye) gönderilen para ve armağanlar.(Surre Alayı: Bu parayı götüren takım).

 

Benzer Tarih Terimleri:

box Seyfiye Sınıfı: Osmanlı Devlet Teşkilatını oluşturan üç ana meslek grubundan biridir. Osmanlı toplum yapısında "Seyfiye Sınıfı" idari ve askerî silahlı kuvvetlerin y devam et

box Mevlevî: Mevlâna Celâleddin Rumî'ye bağlanan tarikat ve ona girmiş olanlar. devam et

box Hepheistos: Eski Yunan'da her türlü madeni işleyen demirci tanrıdır. Sembolü örs ve çekiçtir. devam et

box : Türk devletlerinde sınırlara, sınır boylarındaki sancaklara (illere) verilen ad. (Uç Beyi: Sancaktardaki sancak beylerine verilen unvan. devam et

box Nâme-i Hümayun: Osmanlı padişahlarının Müslüman ve Hıristiyan hükümdarlarla Mekke Şerifi'ne, Kırım Hanı'na, Eflâk ve Boğdan voyvodalarına, Gürcü ve Dağıstan hanlarına devam et

box Heredot: Halikarnas'da (Bodrum'da) doğmuştur. Yunanlılarla Persler arasında yapılan Pers Savaşları'nı Historia adlı bir kitapta anlatmıştır. Bu ki devam et

box Sünnî: Hz. Muhammed'in yolunda giden, dört imamdan birinin mezhebinden olan kimse. (Dört İmam: Ebu Hanife, Safî, Malik, Hanbel). devam et

box Nevruz: 1.Eski bir İran takvimine göre yılın ve baharın ilk günü; miladi takvime göre martın yirmi ikisine rastlayan gündür. 2.İran kaynaklı bir inanışa gö devam et