Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Sıvı Asfalt Nedir? Sıvı Asfalt Hakkında Kısaca Bilgi

Sıvı Asfalt Terimi Hakkında Bilgiler

Sıvı AsfaltKimya Terimi Olarak Sıvı Asfalt:
Ham petrolün ağır ürününün (dip ürün) viskozitesi daha yoğun hâle getirilmişidir. Rafinerilerde asfalt üniteleri vardır. Bu ünitelerde dip ürün prosesten geçerek farklı asfaltlar elde edilir.

 

Benzer Kimya Terimleri:

box Doğal Radyoaktiflik: Atom numarası 83'ten büyük olan elementlerin kendiliğinden çeşitli ışımalar yaparak yeni elementlere dönüşmesi devam et

box Aktinitler: Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri. devam et

box SI birimleri: Uluslararası kurumların kabul ettiği çeşitli ölçü birimleri. devam et

box Normalite: Çözeltinin bir litresinde çözünmüş olarak bulunan maddenin, eşdeğer gram sayısı. devam et

box İndirgenme: 1-Bir maddenin elektron kazanmasına indirgenme denir. Elektron alan bir atom ya da iyonun değerliği küçülür. 2-Elementlerin elektron olarak bir değ devam et

box Oligosakkaritler: 2-10 arasında monosakkarit denilen birim içeren hidrokarbonlar. devam et

box Amfoter Metaller: Al, Sn, Zn, Pb, Cr, Be metalleri amfoter metal olarak sınıflandırılır. Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime vererek H2 gazı devam et

box Aktif Metal: Yükseltgenme eğilimleri H elementinden daha fazla olan elementlere aktif metal denir. Na, K, Ca, Mg, AI, Zn, Fe ... gibi metaller, aktif metaldir. devam et