Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kaside Nedir? Kaside Hakkında Kısaca Bilgi

Kaside Terimi Hakkında Bilgiler

KasideDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Kaside:
Cenabı Hakkı ve Hz. Peygamber (sav)'i metheden şiirlerdir.

 

KasideOsmanlı Türkçesi Terimi Olarak Kaside:
On beş ila yüz beyitten oluşan ve tek kafiye düzenine göra kurulan ve ünlü kişilere övgü niteliği taşıyan nazım eser.

 

KasideEdebiyat Terimi Olarak Kaside:
Divan şiirinde genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan, kafiye düzeni gazelle aynı olan beyit sayısı çoğunlukla 33 ile 99 arasında değişen nazım şekli.

 

Benzer Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri:

box İdrak etmek: Akıl erdirmek, anlamak, kavramak. devam et

box Say: Sözlükte çalışmak, çalışıp kazanmak, gayret etmek, kastetmek, koşmak, yürümek gibi anlamlara gelen say, dini bir terim olarak, hac ve umre esnasında K devam et

box Kâhin: Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse. devam et

box Hukuk: Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze. devam et

box İstiska: Yağmur duası namazıdır. devam et

box Mücahede: 1. İslam dinini yaşamak ve yaşatmak için çalışmak ve gayret sarf etmek. 2. İnsanın her türlü kötülüğe, nefsine, şeytana karşı verdiği mücadele ile iç devam et

box Süleyman Çelebi: Mevlid ismiyle meşhur Vesiletün necat isimli eserin yazarı olan Türk. devam et

box Hayâ: Hoş karşılanmayan bir söz veya davranıştan dolayı kişinin Allah'a ve insanlara karşı mahcubiyet ve üzüntü duyması, utanması, insanı kötülük yapmaktan devam et