Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İçtihat Nedir? İçtihat Hakkında Kısaca Bilgi

İçtihat Terimi Hakkında Bilgiler

İçtihatKur’an-ı Kerim Terimi Olarak İçtihat:
Çaba gösterme, bir işi yapmak işin olanca gayreti harcama, güç ve imkânı sarf etme, zahmet çekme, ısrarlı olma. Dini konularda kıyas yoluyla yeni sonuçlar elde etme, hüküm çıkarma, istinbat.

 

İçtihatDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İçtihat:
Müçtehidin herhangi bir dînî mesele hakkında bir hükme ulaşabilmek için belli tekniklere başvurarak bütün gücünü harcaması demektir.

 

İçtihatTarih Terimi Olarak İçtihat:
Görüş. Özel görüş, anlayış, kavrayış. Kanunda veya örf ve âdet hukukunda, uygulanacak kararlar açıkça bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun fikrî çalışmalarının sonucu.

 

Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

box Müşfik: Şefkatli, merhametli, acıyan. devam et

box Tehevvür: Öfkelenme, köpürme. devam et

box Fonetik: Ses bilgisi, sese dayanan, sesle ilgili. devam et

box Tercüme: 1. Çeviri, bir sözü bir dilden başka bir dile aynen çevirme. 2. Bir metni, bütün edebî özelliklerini ifade etmeye özen göstererek bir dilden başka devam et

box Tedvir: Çevirme, döndürme. Kur’an-ı Kerim'i ortalama bir süratte okuma. devam et

box Bağlam: Bir düşüncenin, bir yapıtın, bir öğretinin bölümleri arasındaki çelişmeye yer vermeyen bağlantı. devam et

box Alâmet: 1. Belirti, işaret, iz, nişan. 2.Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne. devam et

box Mahsus: 1. Özgü. 2. Biri veya bir şey için ayrılmış. 3. Özel. 4. Özellikle. devam et