Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Heterozigot (Melez Döl) Nedir? Heterozigot (Melez Döl) Hakkında Kısaca Bilgi

Heterozigot (Melez Döl) Terimi Hakkında Bilgiler

Heterozigot (Melez Döl)Biyoloji Terimi Olarak Heterozigot (Melez Döl):
Yavruda karakteri oluşturan 2 genin de farklı şekil ve özellikte olmasıdır. Yani bir karakteri belirleyen genlerden birisi baskın diğeri çekinik ise buna heterezigot (melez döl) denir. Uu, Aa, Bb, Ee gibi.

Diploit organizmalarda, homolog kromozom çifti üzerinde söz konusu genin farklı alellerinin bulunması.

 

Heterozigot (Melez Döl)Genetik Terimi Olarak Heterozigot (Melez Döl):
Yavruda karakteri oluşturan iki genin de farklı şekil ve özellikte olmasıdır. Yani bir karakteri belirleyen genlerden birisi baskın diğeri çekinik ise buna heterozigot (melez döl) denir. Uu, Aa, Bb, Ee gibi.

Harfler temsilidir, bir karakteri ifade eder.
AA - Homozigot - baskın karakter
Aa - Heterozigot - baskın karakter
aa - Homozigot - çekinik karakter

 

Benzer Biyoloji Terimleri:

box Nitrat İndirgenmesi: Nitratın amonyağa indirgenme işlemi. devam et

box Kinestesis: Biz, vücudumuzun çeşitli kısımlarının hareketi ve durumu hakkında haberdar eden duygu. devam et

box Başat: Dominant, baskın. devam et

box Börkenek: Geviş getiren otçul memelilerde işkembeden sonra besinlerin gönderildiği ve bekletildiği mide kısmı. devam et

box Fukoksantin: Diatome, esmer alg ve dinoflagellat'larda bulunan kahverenkli pigment. devam et

box Mimikri: Bir organizmanın yaşamını sürdürebilmek amacıyla bazı diğer canlı ya da cansız nesnelere benzeyerek yaptığı uyum. devam et

box İnvivo: Ait olduğu hücre veya organizma içerisinde yapılan deney. devam et

box Filotaksis: Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli. devam et